Projectomschrijving

Patiëntrelevante zorguitkomsten zouden een centrale rol moeten spelen in kwaliteitsverbetering in de zorg. Registraties binnen de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR), zoals de Nederlandse Hart Registratie (NHR), Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), Nefrovisie en Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) vormen hiervoor een belangrijke basis. Toch weten we nog niet hoe we uitkomstinformatie het best kunnen gebruiken voor verbetering van zorg.

Health Outcomes Management Evaluation model

Binnen de NHR is het Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in hoe binnen ziekenhuizen zorguitkomsten worden gebruikt als basis voor kwaliteitsverbetering en organisatie van zorg. Het HOME-model is relatief eenvoudig te gebruiken op basis van een vragenlijst en wordt in de hartzorg al enkele jaren ingezet.

Doel en werkwijze

Dit project gaat het HOME-model zorgbreed via de SKR-registraties inzetten. Het doel hiervan is handvatten bieden aan specialismen en ziekenhuizen om op effectieve wijze gebruik te maken van uitkomstinformatie en hiermee de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.

Onderzoek naar uitkomstgerichte zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we 6 praktijkgerichte onderzoeken naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

> Bekijk de andere onderzoeken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website