Projectomschrijving

Het is onbekend of het gebruik van patiënt- en uitkomstinformatie leidt tot betere patiëntervaringen, beslissingen, verwachtingen, en uitkomsten.

Bestaande toepassingen van patiënt- en uitkomstinformatie

In ons consortium (Erasmus MC, Xpert Clinics, OLVG, Rijndam, Reade, ESHPM) zijn toepassingen van patiënt- en uitkomstinformatie ontwikkeld voor patiënten na een beroerte en patiënten met hand- en polsaandoeningen. Dit gaat om:

  1. weergave van individuele patiënt- en uitkomstinformatie, geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier
  2. weergave van de persoonlijke hulpvraag en het individuele behandeldoel
  3. weergave van individuele voorspellingen van uitkomsten
  4. automatische identificatie en terugkoppeling van ‘extreme waarden’

Doel en werkwijze

In dit project evalueren we hoe vaak deze toepassingen gebruikt worden en hoe gebruiksvriendelijk, begrijpelijk en waardevol ze zijn voor zorgverleners en patiënten. Ook evalueren we de effecten op gezamenlijke besluitvorming, inzicht van de patiënt in voor- en nadelen van de behandeling en uitkomstverwachtingen.

Onderzoek naar uitkomstgerichte zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we 6 praktijkgerichte onderzoeken naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

> Bekijk de andere onderzoeken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website