Projectomschrijving

Het is voor veel mensen moeilijk om informatie over zorg en behandelingen goed te begrijpen. Ook zijn de resultaten van zorg niet voor iedereen even goed. Dat is bijvoorbeeld zo voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De manier waarop artsen praten met patiënten heeft invloed op het gesprek en het begrijpen van diagnose, behandelopties, voor- en nadelen van behandelingen en dus op het samen beslissen.

Doel

Pharos heeft samen met onder andere de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) consultkaarten-in-beeld gemaakt. Dat zijn kaarten met korte, begrijpelijke teksten en plaatjes over een ziekte en de behandelopties. In dit project onderzoeken we hoe de kaarten voor nierfalen, artrose in de heup en de knie in de praktijk gebruikt worden, wat gebruikers (zoals artsen, aios, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en patiënten) ervan vinden en wat helpt om de kaarten te gebruiken.

Eindproducten

We verspreiden de onderzoeksresultaten in een wetenschappelijk artikel. En we maken een handleiding ter ondersteuning van ontwikkeling en gebruik van de consultkaarten-in-beeld voor zorgprofessionals en voor bestuurders van ziekenhuizen, poliklinieken en patiëntenorganisaties.

Onderzoek naar uitkomstgerichte zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we 6 praktijkgerichte onderzoeken naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

> Bekijk de andere onderzoeken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website