Projectomschrijving

Voor succesvolle implementatie van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat patiënten betrokken zijn bij het selecteren van uitkomstindicatoren.

Doel

Het doel van dit project is onderzoeken in hoeverre patiënten hier al bij betrokken zijn, en wat vervolgens de invloed daarvan is op het gebruik van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk.

Werkwijze

We voeren dit onderzoek binnen het 'Samen Beter'-programma van de 7 Santeonziekenhuizen uit. Het onderzoek bestaat uit 3 stappen:

  • meten van patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren
  • in kaart brengen van het gebruik van uitkomstinformatie met interviews en vragenlijsten
  • onderzoeken van een relatie tussen patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren en het gebruik van deze uitkomstinformatie in de praktijk

Wat levert het op?

Een draaiboek voor patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren en Open Access publicatie(s) over onze onderzoeksresultaten.

Onderzoek naar uitkomstgerichte zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we 6 praktijkgerichte onderzoeken naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

> Bekijk de andere onderzoeken

Uitgelicht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website