Projectomschrijving

De diagnostische accuratesse van anamnese en lichamelijk onderzoek bij draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk: het VERDI onderzoek

Vertigo, ook wel draaiduizeligheid, komt vaak voor en de kans hierop neemt toe op latere leeftijd. De impact voor patiënten is enorm: 4 op de 5 patiënten met draaiduizeligheid meldt ernstige symptomen, die leiden tot ziekteverzuim, verstoring van dagelijkse activiteiten en medische consultatie. Ruim 80% van de patiënten met draaiduizeligheid wordt primair door de huisarts behandeld. Maar de diagnostische toolkit van de huisarts heeft grote beperkingen. Alle aanbevolen tests missen empirisch bewijs, omdat er nooit een diagnostisch nauwkeurigheidsonderzoek naar vestibulaire duizeligheid is uitgevoerd in de eerste lijn.

Doel

We willen inzicht krijgen in het onderscheidend vermogen van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het vinden van oorzaken van draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk. Beoogd eindresultaat is een eenvoudige, diagnostische beslisboom die de huisarts helpt bij het vinden van oorzaken van draaiduizeligheid.

Werkwijze

We starten met een literatuuronderzoek naar beschikbare diagnostische tests bij draaiduizeligheid. Een expertpanel maakt hieruit een selectie van de meest veelbelovende studies. Vervolgens vergelijken we het onderscheidend vermogen van de meest veelbelovende tests met een referentietest. Ook worden semi-gestructureerde interviews uitgevoerd met huisartsen en met patiënten om barrières en facilitators voor succesvolle implementatie te onderzoeken. Daarna volgt de constructie van een diagnostische beslisboom en een vergelijking van het onderscheidend vermogen van het oordeel van de huisarts met de beslisboom.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website