Projectomschrijving

Sepsis-gerelateerde mortaliteit en IC-opnames bij patiënten met acute infecties op de huisartsenpost: een retrospectief onderzoek om hoog-risicogroepen te identificeren

Huisartsen zijn meestal de eerste zorgverleners bij wie patiënten met infecties hulp zoeken. Sommige infecties kunnen binnen korte tijd verergeren tot een levensbedreigende situatie. Er is dan sprake van sepsis. Voor huisartsen is het belangrijk patiënten met (beginnende) sepsis direct naar het ziekenhuis te verwijzen.

Doel

Met ons onderzoek willen we huisartsen aanknopingspunten geven welke patiënten een verhoogd risico op sepsis hebben.

Werkwijze

We doen retrospectief onderzoek bij volwassen patiënten die in 2017-2019 een consult of visite van een huisartsenpost hebben gehad. Verschillende databases met registratiegegevens worden aan elkaar gekoppeld. We willen voorspellen welke patiëntkenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht) en triagegegevens (bijvoorbeeld ingangsklacht, tijdstip) gerelateerd zijn aan infectiegerelateerde IC-opnames of overlijden. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen voor huisartsen en aan verbetering van protocollen voor telefonische triage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website