Projectomschrijving

Impact van een netwerkgeneeskundig platform op verwijzingen naar de tweede lijn

Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen neemt toe. Dat kost patiënten moeite en geld terwijl zij daar vaak een behandeling krijgen die de huisarts ook had kunnen geven.

Doel

Onnodige verwijzingen leiden tot langere wachttijden en hogere zorgkosten. Als huisartsen makkelijker vragen kunnen stellen aan collega’s in de tweede lijn, kunnen zij meer zorg in de eigen praktijk leveren. Prisma is een zogeheten netwerkgeneeskundig platform. Op dit besloten platform stellen huisartsen vragen over anonieme casussen en geven specialisten antwoord. Wij onderzoeken de invloed van Prisma op verwijzingen naar het Isala beweegcentrum.

Werkwijze

Stapsgewijs krijgen alle huisartsen in de regio Zwolle toegang tot Prisma. We vergelijken het aantal verwijzingen van Prisma-gebruikers met huisartsen die het platform (nog) niet gebruiken. Ook vergelijken we de behandelingen in de huisartsenpraktijk tussen deze groepen. Ten slotte onderzoeken we de verwachtingen en ervaringen van patiënten en deelnemende artsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website