Projectomschrijving

Evaluatie van de triage van pijn op de borst op de huisartsenpost

Pijn op de borst is een veelvoorkomende klacht die meestal wordt veroorzaakt door een onschuldige aandoening. Toch heeft 1,5% tot 10% van de patiënten met pijn op de borst een levensbedreigende ziekte, zoals een hartinfarct. Op de huisartsenpost wordt de ernst van de klacht telefonisch ingeschat middels een gestandaardiseerd triagesysteem. Hierbij wordt bepaald of er direct een ambulance wordt ingezet, de patiënt wordt gezien op de huisartsenpost of dat de klacht telefonisch wordt afgehandeld.

Doel

Het onderscheid tussen een ernstige en onschuldige aandoening is aan de telefoon lastig te maken en zorgt ervoor dat veel mensen, soms ook ten onrechte, worden ingestuurd naar het ziekenhuis. Daardoor ontstaat er een hoge werkdruk voor ambulancediensten en spoedeisende hulp afdelingen. De TRACE-studie (TRiage of Acute Chest pain Evaluated in urgent primary care) onderzoekt, in samenwerking met de huisartsenpost in Alkmaar, het huidige triagesysteem en zoekt naar punten voor verbetering.

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website