Projectomschrijving

Naar de verbetering van zorggebruik en kwaliteit van zorg voor oudere, niet-westerse migranten met dementie of diabetes.

Het aantal oudere mensen van niet-Westerse afkomst neemt toe, vooral in de grote steden. Over het algemeen zijn niet-Westerse ouderen minder gezond dan Westerse ouderen. Twee van de meest voorkomende ziektes bij ouderen zijn diabetes en dementie. Er is weinig bekend over de verschillen tussen Westerse en niet-Westerse ouderen bij deze ziektes en de zorg rondom deze ziektes.

Doel

Wij gaan onderzoeken hoe de kwaliteit van de zorg voor diabetes en dementie bij niet-Westerse ouderen verbeterd kan worden.

Werkwijze

We beginnen met het vergelijken van het huidige zorggebruik en de kwaliteit van de zorg tussen Westerse en niet-Westerse ouderen in grote bestanden met zorggegevens. We kijken hierbij ook naar verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden. Vervolgens bespreken we de resultaten van ons onderzoek met huisartsen, praktijkverpleegkundigen en niet-Westerse ouderen. Samen komen we tot concrete aanbevelingen voor verbetering van de zorg voor niet-Westerse oudere mensen met diabetes en/of dementie.

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website