Projectomschrijving

Verpleeghuisbewoners gebruiken veel medicatie terwijl er twijfels zijn aan de zinvolheid van dit gebruik, gelet op hun beperkte levensverwachting. Bij hen zijn levensverlenging en preventie minder belangrijk als behandeldoelen en gaat het meer om welbevinden en kwaliteit van leven. Er is grote behoefte aan handvatten voor passend medicatiegebruik bij deze groep.

Criteria voor passend medicatiegebruik

In deze studie is zo’n handvat ontwikkeld. Met een panel van experts zijn in een zogenaamde Delphi procedure criteria vastgesteld voor passend medicatiegebruik bij verpleeghuisbewoners met een beperkte levensverwachting.

Vervolg

Dit project krijgt een vervolg in het project Improved prescribing for older patients with complex multi-morbidity in nursing homes.

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website