Projectomschrijving

In dit project staat het leren op de werkplek van artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde of huisarts (AIOS) centraal. Artsen in opleiding moeten de ruimte krijgen om ervaring op te doen, zelfstandig beslissingen te nemen en soms ook fouten te maken. Maar hoe verhoudt zich dit tot de kwaliteit van zorg voor patiënten en, specifieker, tot patiëntveiligheid? Wanneer mag en kun je zelfstandig handelen als AIOS? Hoe besluit je als AIOS of het nodig is om begeleiding te vragen? En hoe weet je als opleider wat je verantwoord kunt overlaten aan de AIOS?

Doel

In dit project richten we ons, met behulp van vooral kwalitatief onderzoek, op de vraag hoe het leren van AIOS en patiëntveiligheid zich tot elkaar verhouden in de specifieke context van het verpleeghuis en de huisartspraktijk.

Verwachte opbrengst

Dit zal leiden tot de ontwikkeling van een nieuw opleidingsmodel, dat verder richting zal geven aan het verbeteren van leren en begeleiden op de werkplek.

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website