Projectomschrijving

De opleiding van artsen in opleiding tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde vindt vooral plaats in de huisartsenpraktijk. Om het leren van de aios te bevorderen, krijgen ze frequent feedback van hun opleiders: de ervaren huisartsen. Op dit moment gebeurt dat, wereldwijd, aan de hand van 7 rollen zoals die gedefinieerd zijn voor de arts:

  • vakexpert
  • communicator
  • professional
  • academicus
  • organisator
  • samenwerker
  • maatschappelijk handelaar

Probleem

Het blijkt echter lastig om praktijksituaties onder te brengen bij die 7 rollen. Om die reden zijn voor de opleiding Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA) gedefinieerd. Dit zijn activiteiten die typisch zijn voor het handelen van de huisarts, waarop de opleider de aios feedback kan geven.

Doel

In dit project willen we door middel van kwalitatieve en kwantitatieve studies bestuderen hoe we de KBA kunnen inzetten bij de formele beoordeling van aios en bekijken hoe haalbaar, betrouwbaar en valide het oordeel over de aios is met een dergelijk systeem.

Interview: wat kan en moet een aio leren?

In een interview vertelt Nynke van Dijk hoe opleiders huisartsgeneeskunde feedback gaan geven aan hun aios aan de hand van Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA), die het eenvoudiger maken te benoemen wat een aio kan en moet leren.

> lees het interview

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website