Projectomschrijving

Boezemfibrilleren (BF) is een vooral bij ouderen veel voorkomende ritmestoornis van het hart. BF verhoogt de kans op het krijgen van een herseninfarct. Deze kans kan aanzienlijk worden verkleind als de patiënt een bloedverdunner slikt. Het is daarom van belang BF tijdig op te sporen.

Opsporen boezemfibrilleren

BF kan aanvalsgewijs optreden en verloopt soms zonder symptomen. Het opsporen van dit aanvalsgewijs optredende BF kan alleen maar effectief gebeuren met langdurende (2-4 weken) registratie van de hartactiviteit. Dit is echter nogal belastend voor de patiënt.

Doel: inzet nieuwe techniek

De Stroke Risk Analysis is een nieuwe techniek die op basis van analyse van een ECG-registratie (hartfilmpje) van een uur het risico op BF kan voorspellen. In dit project onderzoeken we of we met de innovatieve SRA-techniek onderscheid kunnen maken tussen patiënten die geen verder onderzoek naar BF nodig hebben en patiënten bij wie dat wel nodig is, omdat ze een groter risico op BF hebben. Dit doen we in de huisartsenpraktijk bij patiënten van 65 jaar en ouder.

Door de SRA hoeft een bepaalde groep patiënten niet meer bloot te worden gesteld aan een zwaarder (belastend) onderzoek, met langdurende registratie van de hartactiviteit. De techniek wordt nu nog onderzocht in studies en is nog niet eerder prospectief geëvalueerd in een eerstelijnspopulatie. Ook is replicatie in een populatie die al een beroerte heeft gehad nodig. We onderzoeken daarom de inzet van de SRA bij neurologiepatiënten nadat ze een herseninfarct hebben gekregen.

Interview

Aioto Jelle Himmelreich vertelt over de voorlopige resultaten van zijn onderzoek naar deze methode. Lees waarom daaruit onder andere blijkt dat hartritmestoornissen bij de patiënten uit het onderzoeksbestand minder vaak voorkomen dan op basis van de internationale literatuur te verwachten was.  

>Lees het interview

Artikelen

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website