Projectomschrijving

Shared decision making in het diagnostisch proces: ontwikkeling van op casuïstiek gebaseerd onderwijs om de gezamenlijke diagnostische besluitvorming te verbeteren

Gedeelde besluitvorming, waarbij arts en patiënt gezamenlijk medische beslissingen nemen, wordt in de spreekkamer met name toegepast op behandelbeslissingen. In de diagnostische fase worden beslissingen vaak door de arts genomen, terwijl bij deze beslissingen de normen, waarden en wensen van de patiënt een belangrijke rol kunnen spelen. In de huidige opleiding tot huisarts is hier nog weinig aandacht voor.

Doel

Wij onderzoeken hoe gedeelde besluitvorming in de diagnostische fase verbeterd kan worden en hoe dit het beste geïntegreerd kan worden in de huisartsopleiding.

Werkwijze

In dit onderzoek analyseren wij claims (tegen huisartsen) waarbij gebrek aan gedeelde besluitvorming een rol heeft gespeelt. Aan de hand van deze claims ontwikkelen wij casuïstiek en onderwijs die kennis en communicatie over diagnostische test eigenschappen combineert. Patiënten worden hierbij ook betrokken. Hiermee helpen wij huisartsen en hun patiënten om gezamenlijk weloverwogen keuzes te maken in het diagnostisch proces.

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website