Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Psychische problemen bij kinderen zijn veelvoorkomend en hebben vaak langdurige effecten. Desondanks worden zij vaak niet tijdig herkend en behandeld. Vroege herkenning van deze problemen is essentieel voor het geven van een tijdige behandeling en het voorkomen van persisterende problemen. De huisartsen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), hebben een centrale rol bij de proactieve identificatie en verwijzing van kinderen met deze problemen. Omdat huisartsen en de JGZ-professionals elk hun eigen rol en specifieke kennis hebben in de eerstelijnsgezondheidszorg voor kinderen, kunnen zij elkaar aanvullen bij het signaleren en diagnosticeren van kinderen met o.a. psychische problemen en het bepalen van het optimale beleid bij deze kinderen. Door nauwere samenwerking en door het gestandaardiseerd delen van informatie uit de patiëntendossiers zou de identificatie van kinderen met psychische problemen verbeterd kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een instrument waarmee een kwetsbaarheidsindeling voor psychische problemen bij kinderen kan worden gemaakt. Dit instrument wordt ontwikkeld op basis van de beschikbare routinezorgdata van de huisartsen, gecombineerd met de data van de jeugdgezondheidszorg. Met zo’n kwetsbaarheidsindeling voor kinderen krijgt de huisarts snel een overzicht van de kinderen waarbij verder onderzoek en/of nauwere betrokkenheid van de JGZ belangrijk kan zijn. In de data van de huisartsen en JGZ onderzoeken we potentiele voorspellers voor psychische problemen, zowel in de aparte datasets als in een gecombineerde dataset. Hierbij maken we o.a. gebruik van de resultaten van de systematisch literatuuronderzoek naar de voorspellers van geïdentificeerde psychische problemen bij kinderen in de eerste lijn en ons onderzoek naar welke vrije tekst in de registraties van de huisarts belangrijk kan zijn in de kwetsbaarheidsindeling. Twee kwetsbaarheidsindelingen voor psychische problemen worden in dit project ontwikkeld: een gebaseerd op de informatie van de huisartsen en een op basis van de gecombineerde data van de JGZ en huisartsen. Op dit moment hebben we een systematisch review en meta-analyse uitgevoerd naar de factoren die een rol spelen bij het signaleren van psychische problemen door de huisarts en de JGZ . Daarnaast hebben we de huidige samenwerking tussen huisartsen en jeugdartsen in kaart gebracht en onderzocht wat belemmerend of bevorderend werkt in de samenwerking. Op dit moment worden de analyses met de routinezorgdata van de huisarts uitgevoerd en vindt het koppelingsproces met de JGZ-data plaats.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zoals in het vorig verslag is aangegeven hebben we in het eerste jaar een systematisch review afgerond naar de voorspellers voor het signaleren van psychische problemen bij kinderen en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen huisarts en jeugdarts. De systematische review zijn we nu aan het uitbreiden met een meta-analyse, waarbij we meer inzicht krijgen in het belang van de verschillende factoren.

In het vorige jaar hebben we onderzoek gedaan naar de vrije tekst die aanwezig is in de registraties van de huisartsen en die belangrijk kan zijn in een kwetsbaarheidsscore. In een kleine dataset van de huisartsen (waarin ook de gepseudonimiseerde vrije tekst aanwezig was) hebben we de kinderen bekeken met een diagnose passend bij psychische problemen. Bij deze kinderen hebben we onderzocht of er in de vrije tekstvelden van het patiëntendossier bepaalde woorden of woordcombinaties voorafgaand, tijdens en na de diagnose vaker voorkwamen dan bij kinderen die geen diagnose hadden passend bij psychische problemen. Op basis van deze resultaten hebben we een selectie gemaakt van de woorden die we uit de grote dataset van de huisartsen willen meenemen in de analyses; vanwege privacy is het namelijk niet mogelijk om alle vrije tekst te krijgen.

In maart 2017 heeft de Medische Ethische Commissie een verklaring van geen bezwaar gegeven voor dit niet WMO-plichtig onderzoek. We hebben sinds afgelopen september de data van de huisarts tot onze beschikking: het gaat om de registratiegegevens van ongeveer 100.000 kinderen uit de regio Hollands Midden. De eerste stappen zijn gezet in de analyses: zo zijn we begonnen met het schonen van de data en in samenwerking met VU zijn we de eerste analyses op de data aan het uitvoeren. De JGZ-data is geselecteerd en staat klaar voor koppeling. De Trusted Third Party is nu bezig om deze koppeling vorm te geven. Het komende half jaar zullen de analyses op de dataset van de huisarts uitgevoerd worden en de JGZ data geschoond worden. In 2019, na het volgende half jaar praktijk van de AIOTHO, verwachten we te starten met de analyses op de gekoppelde data.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The planned transition of child mental health care responsibilities to the municipal and community level urges for improving support of primary care in triage and identification of children at risk for mental health problems. Mental health problems in children are highly prevalent and often have long-lasting effects. The general practitioner (GP) has a central role in the identification of children at risk of mental health problems. GPs, however, seem to under-recognize children with these problems. It is important to support GPs in identification of children who might need further assessment. To avoid the necessity to screen each child visiting the practice for other reasons using time consuming screening tools, it might be more lucrative to use all routine information available in one risk classification tool in order to proactively classify and mark children EMRs according to their risk for developing mental health problems and provide the GP with an overview of the children in their GP practice that might need further assessment. This classification tool for GPs could even be more effective when it also incorporates the information of the child health professionals (CHP) working in community pediatric services. CHPs provide routine preventive health care checks to all Dutch children, act as a low thresh-hold service for identifying child mental health problems and thus might be a valuable source for additional information on the psychosocial development of children. In addition, the CHP uses screening tools to monitor children’s psychosocial development. Sharing this information on a routine basis with GPs might enable to develop a more complete and valid classification tool for children vulnerable for mental health problems in general practice. Currently, however, the information between GP and CHP is scarcely shared. The aim of this study is therefore to explore the development of a vulnerability classification tool for child mental health problems based on existing data in the GP’s electronic medical records (EMRs) and in the CHP’s child health records (CHR). Research questions are the following:

1. Which readily available data from routine electronic (medical) files from GP and CHP may add to the development of a prognostic vulnerability index for adverse child mental health outcome (ICPC diagnoses for mental health problems, referral to mental health services, or prescription for related medication)?

2. Which cut-off points result in optimal risk-assessment of children in various subgroups (e.g. age, gender, social background) according to their vulnerability score based on various combinations of linked data sources?

 

We will carry out a prognostic study in readily available routine healthcare data from children enlisted with four general practice centres with which our department works together for more than a decade. All children, 0-15 years old by January 2010, are selected using an anonymized EMR-data file including diagnoses, prescription data and referrals from January 2010 to December 2013. Children who are diagnosed with mental health problems prior to 2010 are excluded. Of the participating children, the EMRs and CHRs encompassing the registration of the preceding four years will be linked using a Trusted Third Party (TTP). Outcome measures are newly registered adverse child mental health events, based on ICPC-code, referral to child mental health care and related prescriptions for medication. Contact information in the EMRs and CHRs on diagnoses, measurements, screening questionnaire results, prescriptions and referrals potentially associated with outcome will be sought in the datasets and systematically tested for crude and corrected association with outcomes. Potential determinants of mental health problems will be investigated in relation to the adverse mental health outcome measure. Two child vulnerability algorithms will be compared: one algorithm using only data from the EMRs and one algorithm including data from both the EMR and the CHR. The prognostic value and validity (e.g. specificity and sensitivity) of the scores will be assessed with ROC analysis.

This project will lead to a child vulnerability classification tool and an advice on how to incorporate such a tool in daily practice.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website