Projectomschrijving

Psychische problemen komen relatief vaak voor bij kinderen en hebben soms langdurige effecten, maar worden vaak niet tijdig herkend. De huisarts en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen elkaar hierbij aanvullen.

Doel

In dit project is onderzocht of het mogelijk is om met routine zorggegevens van de huisarts en met gecombineerde data van de huisarts en JGZ, een kwetsbaarheidsindeling voor psychische problemen te ontwikkelen zodat de huisarts snel een overzicht krijgt van kinderen waarbij verder onderzoek belangrijk is.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gevonden kwetsbaarheidsindelingen nog niet nauwkeurig genoeg zijn om kwetsbare kinderen goed te signaleren. Een betere kwaliteit van de registratiegegevens is nodig om tot een goed instrument te komen. Het onderzoek geeft wel inzicht in een aantal gegevens die psychische problemen 1 jaar later voorspellen, zoals lichamelijke klachten als hoofd- en buikpijn, zorggebruik, zorgen van de JGZ en een verhoogde score op signaleringslijsten. De informatie vanuit de JGZ kan de huisarts dus helpen bij het signaleren, maar de informatie-uitwisseling tussen JGZ en huisarts kan nog beter.

Interview

In een interview vertelt huisarts in opleiding en onderzoeker bij LUMC Nynke Koning meer over het onderzoek. Kun je een tool ontwikkelen waarmee huisartsen bij jeugdigen het risico op psychische klachten beter kunnen inschatten? En helpen gegevens van jeugdartsen hierbij?

> Bekijk het interview

Meer informatie

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website