Projectomschrijving

Primus inter pares. Onderzoek naar het leiderschap van de huisarts in interprofessionele zorg aan kwetsbare ouderen.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Hierdoor wordt de zorg voor zorgverleners in de eerstelijnszorg intensiever en complexer. Goede samenwerking tussen de verschillende professionals is daarbij noodzakelijk. Het teamwork vraagt om leiderschap vanuit een ‘transformationele benadering’: met aandacht voor motiveren, visie en teamcultuur. Deze rol wordt vaak toegewezen aan huisartsen.

Doel

Het doel van het onderzoek is om kennis op te doen over de invulling van deze leiderschapsrol door de huisarts. Door middel van actieonderzoek werken onderzoekers met zorgverleners, patiënten en experts aan effectieve strategieën, die direct toepasbaar zijn. We volgen 4 stappen:

  1. Inventariseren van de beschikbare kennis en de behoeften van huisartsen
  2. Selecteren van geschikte strategieën
  3. Toepassen van de strategieën en leren over bevorderende en belemmerende factoren
  4. Evalueren van de impact op de competenties van de huisarts, de samenwerking in het team en de kwaliteit van de geboden zorg.

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website