Projectomschrijving

Sommige mensen met dementie in een verpleeghuis hebben zeer ernstig probleemgedrag. Er was nog weinig bekend over deze groep. Wel wisten we dat dit gedrag vaak tot machteloosheid leidt bij familie, zorgteam en behandelaren en dat deze bewoners veel psychofarmaca krijgen; een onwenselijke situatie.

Doel

Het vergroten van de kennis over de prevalentie, kenmerken en kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (zoals ernstige agressie en roepen) en het verkennen van bijdragende factoren.

Werkwijze

  1. Het eerste deel van het onderzoek bestond uit een kwantitatieve studie naar de kenmerken van de bewoners, op basis van een samengestelde dataset van 2.074 verpleeghuisbewoners met dementie.
  2. In deel 2 brachten we 7 vastgelopen situaties bij verpleeghuisbewoners met dementie en zeer ernstig probleemgedrag in kaart. Naast het in kaart brengen van de kenmerken van deze bewoners met verschillende vragenlijsten bij de bewoners zelf, bij verzorgenden en bij wettelijk vertegenwoordigers, werden er individuele interviews en focusgroep-interviews gehouden met diverse betrokkenen.
  3. In deel 3 van de studie werden wettelijk vertegenwoordigers, specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaren/zorgmedewerkers geïnterviewd die betrokken waren bij 3 verpleeghuisbewoners met dementie en zeer ernstig probleemgedrag waarvoor uiteindelijk continue palliatieve sedatie moest worden toegepast.

Resultaten

De WAALBED-III studie ontdekte dat het om een kleine groep, wat jongere bewoners gaat. Hun kwaliteit van leven was lager dan gemiddeld en ze hadden andere scores op sommige psychiatrische symptomen. Ook bleken hun kenmerken, samen met gemis aan kennis en kunde over deze groep bij professionals én problemen in de communicatie en samenwerking, te leiden tot zeer complexe, belastende situaties waar alle betrokkenen onder leden. Soms is het gedrag zo ernstig en onbeïnvloedbaar en het lijden van de bewoner zo groot, dat in de laatste fase van het leven wordt besloten tot continue palliatieve sedatie. Zo’n proces bleek heel complex, maar de betrokkenen waren wel tevreden over het verloop van het proces. De onderzoeksresultaten zijn gebruikt in de handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie’ van Verenso. Deze handreiking wordt gebruikt in het onderwijs voor artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De kennis uit dit onderzoek wordt ook toegepast in het medisch onderwijs over probleemgedrag aan artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Downloads

Artikelen

Vervolgproject

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website