Projectomschrijving

Bij ongeveer 70% van de patiënten met depressie schrijft de huisarts een antidepressivum voor. Het is echter gebleken dat veel huisartsen, maar ook patiënten, de voorkeur geven aan een psychologische behandeling. Onder andere door de tijdsdruk wordt in de praktijk tijdens het spreekuur toch vaak gekozen voor een antidepressivum.

Doel en werkwijze

In dit project wordt een electronisch recept (E-recept) voor een blended-care behandeling voor depressie ontwikkeld en op effectiviteit onderzocht. Blended care wil zeggen dat de therapie zowel via internet (E-health) als via persoonlijk contact met een hulpverlener zal lopen. De effectiviteit van het E-recept voor blended care wordt vergeleken met die van de gebruikelijke zorg voor depressie in een grootschalig experimenteel onderzoek.

Verwacht resultaat

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot minder gebruik van antidepressiva en een verhoogde zelfredzaamheid van patiënten met depressie.

Download

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website