Projectomschrijving

Nederlandse verpleeghuizen hebben steeds vaker bewoners met gerontopsychiatrische aandoeningen. Uit de recent uitgevoerde MAPPING-studie bleek dat bij deze bewoners vaak probleemgedrag voorkomt zoals wanen, hallucinaties, somberheid en agitatie.

Persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheidsproblematiek lijkt een rol te spelen bij deze bewoners maar daar is nog nauwelijks onderzoek naar verricht. Meer inzicht is nodig in de unieke kenmerken en de zorgbehoefte van deze groep mensen.

Doel en werkwijze

De MAPPING-2 studie van het Radboudumc, Amsterdam UMC, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Trimbos-instituut analyseert de eerder verzamelde gegevens over de rol van persoonlijkheidsproblematiek bij 142 verpleeghuisbewoners met gerontopsychiatrische aandoeningen. In het tweede deel van de studie worden verpleeghuisbewoners met gerontopsychiatrische aandoeningen die ook probleemgedrag en persoonlijkheidsproblematiek hebben, hun familieleden, zorgverleners en inhoudelijke experts geïnterviewd om tot aanbevelingen te komen over zorgverbeteringen voor de verpleeghuisbewoners.

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website