Projectomschrijving

Pijn kan bij mensen met dementie leiden tot gedragsproblemen en problemen in het dagelijks functioneren. Pijn komt vaak voor en heeft een grote invloed op kwaliteit van leven.

Doel

Met dit onderzoek wordt onderzocht of paracetamol de kwaliteit van leven en het functioneren van verpleeghuisbewoners met dementie kan verbeteren. Daarnaast wordt onderzocht of paracetamol effect heeft op zorgafhankelijkheid, pijn, gedrag en antipsychotica gebruik.

Werkwijze

95 verpleeghuisbewoners, ouder dan 65 jaar, kunnen aan de studie deelnemen. De deelnemer krijgt dagelijks 3 gram paracetamol of een placebo (tablet zonder werkzame stof). Iedere deelnemer krijgt beide behandelingen en loting bepaalt met welke behandeling de deelnemer begint. Elke behandelperiode is 6 weken met daartussen een uitwas periode van 1 week. De deelnemers, artsen en de verzorgenden weten niet welke tablet de deelnemer krijgt. Het verschil in kwaliteit van leven scores tussen paracetamol en placebo wordt per periode voor iedere deelnemer berekend.

Interview

Kun je met van een vaste lage dosis paracetamol de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren? In een interview lichten projectleider en gezondheidswetenschapper Monique Caljouw en specialist ouderengeneeskunde in opleiding Paulien van Dam de achtergronden van hun onderzoek toe.

> lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website