Projectomschrijving

Scholing van artsen in opleiding tot huisarts (aios) vindt voornamelijk plaats in de huisartsenpraktijk, waarbij het uiteraard van belang is dat ze met alle relevante patiëntgroepen in aanraking komen. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn: aios zien bijvoorbeeld relatief weinig patiënten met chronische aandoeningen, vermoedelijk omdat deze vaak voor hun vaste huisarts kiezen.

Doelen

  1. Het ontwikkelen van een monitoringssysteem, waarbij ziektebeelden op een educatief betekenisvolle manier zijn gegroepeerd, om in kaart te brengen of aios met alle relevante ziektebeelden in aanraking komen. En, in het verlengde daarvan, een interventie ontwikkelen om te kunnen bijsturen. Daarbij kijken we niet alleen naar barrières die patiënten ervaren en manieren om ze te motiveren wel naar de aios te gaan, maar ook naar de rol van andere betrokkenen.
  2. Inzicht verwerven in de samenhang tussen de prestaties van aios en de mate waarin ze met bepaalde ziektebeelden in aanraking zijn gekomen.

Interview

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website