Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het VERTIGO onderzoek (VEstibular Rehabiliation Therapy: Internet-based treatment in General Practice for Older adults) zullen we de (kosten)effectiviteit onderzoeken van training van het evenwichtsorgaan met behulp van internet bij vijftigplussers in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Training van het evenwichtsorgaan, ook wel vestibulaire revalidatie (VR) genoemd, is een veilige en effectieve behandeling voor duizeligheid als gevolg van een verstoorde functie van het evenwichtsorgaan. De behandeling bestaat uit verschillende lichamelijke oefeningen die dagelijks moeten worden uitgevoerd gedurende zes weken. De online VR behandeling is ontwikkeld in samenwerking met de University of Southampton en is vertaald in het Nederlands. De online behandeling zal op twee manieren worden aangeboden: op zichzelf staand of begeleid door een fysiotherapeut ("blended care"). De onderzoeksopzet betreft gerandomiseerd onderzoek met drie behandelarmen: een op zichzelf staande online VR behandeling (N=100), een online VR behandeling met fysiotherapeutische ondersteuning (N=100) en gebruikelijke zorg (N=100). De behandeling duurt in totaal zes weken, waarbij elke week een online sessie plaatsvindt waarin patiënten een lijst met een serie oefeningen ontvangen. Patiënten worden gedurende de interventieperiode gevraagd om 2 x 10 minuten per dag de oefeningen uit te voeren. Patiënten in de tweede behandelarm zullen - naast de hierboven beschreven online VR behandeling - tevens twee behandelsessies ontvangen van een getrainde fysiotherapeut. Deze kan aanvullend uitleg geven en oefeningen samen met de patiënt uitvoeren. Patiënten in de derde behandelarm zullen uitsluitend de gebruikelijke zorg van hun huisarts ontvangen, overeenkomstig met de NHG standaard Duizeligheid. De belangrijkste uitkomstmaat is de mate van ervaren beperking als gevolg van de duizeligheid. Tevens willen we factoren identificeren die een succesvolle behandeling met online VR kunnen voorspellen. Patiënten zullen gedurende het onderzoek zes maanden worden gevolgd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar (maart 2016 t/m februari 2017) hebben wij een aanvraag geschreven om goedkeuring te krijgen van de Medisch Ethische commissie van het VU Medisch Centrum. In november 2016 hebben wij deze goedkeuring ontvangen. We hebben inmiddels de Engelse online interventie vertaald in het Nederlands, mede door een goede samenwerking met de University of Southampton. Het eerste artikel van het onderzoeksproject is gepubliceerd in januari 2017. In dit artikel, waar ook onderzoekers van de University of Southampton aan hebben meegeschreven, staat de opzet van de VERTIGO-studie beschreven.[Van Vugt et al., BMJ Open 2017] Het tweede artikel van het onderzoeksproject is gepubliceerd in maart 2017. In dit artikel beschrijven we het gebruik van vestibulaire technieken door de huisarts.[Van Vugt et al., Scand J Prim Health Care 2017] Uit dit onderzoek komt naar voren dat huisartsen slechts beperkt gebruik maken van vestibulaire technieken zoals de Epley manoeuvre of de Brandt-Daroff oefeningen, en nauwelijks gebruik maken van vestibulaire revalidatie. Daarnaast hebben we een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Huisarts & Wetenschap over onze primaire onderzoeksvraag [Van Vugt, Huisarts en Wetenschap 2016] en een Nederlandse vertaling van ons artikel over het gebruik van vestibulaire technieken door de huisarts [Van Vugt, Huisarts en Wetenschap 2017].

In totaal hebben we 59 huisartsenpraktijken geworven om deel te nemen aan het onderzoek. Op 1 juni 2017 zijn we gestart met het includeren van de eerste duizelige patiënt. Van tevoren was gekozen voor een inclusieperiode van één jaar, dus tot 1 juni 2018. Op 1 juni 2018 hebben we 322 van de benodigde 300 deelnemers geïncludeerd. Iedere deelnemer werd in totaal zes maanden gevolgd. Op 1 januari 2019 hebben wij de follow-up periode afgesloten. Momenteel (maart 2019) zijn we bezig met het analyseren van de resultaten.

We voeren ook een kwalitatief onderzoek uit als onderdeel van het VERTIGO-onderzoek. Hiervoor hebben we in 2018 14 interviews uitgevoerd met deelnemers in één van de drie behandelarmen en 8 interviews met fysiotherapeuten die deelnamen aan ons onderzoek. We zijn momenteel bezig met het analyseren van deze resultaten en verwachten hier in 2019 over te kunnen publiceren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND

Dizziness is a common symptom. The prevalence of dizziness increases with age, ranging from 30% in adults above 65 years of age to 50% in adults above 85. Dizziness can lead to severe limitations in daily functioning. It is a major risk factor for falling, leading to further limitation of activities, fractures, and high healthcare costs.

Peripheral vestibular disease is the most common cause of dizziness in primary care (33-38%). Currently, 90% of dizzy patients are managed in primary care, mainly by reassurance and symptomatic drugs. However, none of the prescribed drugs have a well-established curative or preventive effect.

According to a recent Cochrane review, there is moderate to strong evidence that vestibular rehabilitation (VR) is a safe and effective treatment for peripheral vestibular disease. VR entails that the patient carries out graded exercises (10-20 minutes daily, 6-12 weeks) that stimulate the vestibular system and promote neurological adaptation. Importantly, most VR trials included a selected population (e.g. patients with acoustic neuroma resection) and were conducted in secondary/tertiary care settings; only few trials included a population representative of patients seen in primary care.

Despite empirical evidence for the effectiveness of VR, previous research suggests that less than 3% of eligible dizzy primary care patients ever receive VR. In the Netherlands, 93% of GPs never use VR (by themselves of by referral) for the treatment of dizziness: ‘too time consuming’, ‘not familiar with VR’, ‘doubt about effectiveness’, and ‘not recommended by guideline’.

Consequently, it is not only important to generate additional evidence for the effectiveness of VR in primary care, but also to consider alternative models of treatment delivery. An online intervention may provide such an alternative model, as it can be rolled out to a large population at little cost. Importantly, internet use by older adults is growing rapidly. Despite the advantages, unguided internet interventions can be associated with substantial attrition and nonadherence. A combination of online and face-to-face therapy (‘blended care’) may reduce attrition and non-adherence, offering patients the best of both worlds.

 

MAIN OBJECTIVE

To investigate the effectiveness of stand-alone internet-based VR and internet-based VR with physiotherapeutic support (blended care) for older dizzy patients in general practice.

 

KEY OBJECTIVES

I. To investigate the clinical and cost-effectiveness of internet-based VR (with and without physiotherapeutic support) for older dizzy patients in general practice, compared to usual care.

II. To identify predictors of successful treatment.

III. To investigate experiences of older dizzy patients receiving internet-based VR.

 

METHODS

We will perform a single blind, three arm, randomised controlled trial among patients aged 50 years and over presenting with dizziness in general practice. We will compare stand-alone internet-based VR (trial arm 1, N=100) and internet-based VR with physiotherapeutic support (trial arm 2, N=100) with usual care (trial arm 3, N=100). The internet-based VR intervention closely resembles the effective booklet-based VR by Yardley et al (BMJ 2012). Data will be collected online by sophisticated software (LifeGuide). Measurements will be taken at baseline, 3 and 6 months. The primary outcome, dizziness symptoms at 6 months, will be assessed using the Vertigo Symptoms Scale-Short Form. Health economic outcomes will be measured (iMTA Medical Consumption Questionnaire and 5-level EuroQol 5-dimension questionnaire). Secondary outcome measures will be dizziness-related impairment (Dizziness Handicap Inventory), subjective improvement in dizziness symptoms, anxiety and depression (Patient Health Questionnaire), and adherence to treatment (Problematic Experiences of Therapy Scale). Also, we will investigate predictors of successful treatment with internet-based VR, with and without physiotherapeutic support. Finally, we will perform semi-structured face-to-face interviews among a sample of 20-30 participants to investigate patients’ experiences of internet-based VR.

 

COLLABORATION

For the design and execution of this project, we have initiated a unique collaboration with international authorities in the field of online interventions (professor Yardley, University of Southampton) and vestibular disease (professor Bronstein, Imperial College London).

 

DELIVERABLES

1. Easy accessible online VR intervention for patients (www.thuisarts.nl) and GPs (www.nhg.org/nhg-standaarden), to be provided by the Dutch College of GPs (NHG).

2. Clinical decision rule for predictors of successful treatment with internet-based VR.

3. Economic evaluation report on internet-based VR in general practice.

4. At least five international peer-reviewed publications.

5. Contribution to the guideline 'Dizziness' of the NHG.

6. Contribution to the multidisciplinary guideline ‘Dizziness in older patients’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website