Projectomschrijving

Duizeligheid bij ouderen komt veel voor. Toch is de tot op heden aanbevolen diagnose-georiënteerde benadering van duizeligheid bij ouderen weinig effectief. Regelmatig is het niet mogelijk een diagnose te stellen. Wanneer er toch een diagnose wordt gesteld, zijn de therapeutische mogelijkheden meestal beperkt. Het lijkt daarom zinvol om bij de behandeling van ouderen met duizeligheid niet alleen aandacht te besteden aan de diagnose, maar ook aan de prognose: heeft deze patiënt kans op een ongunstig beloop, en zo ja, hoe kan ik dit beloop verbeteren?

Doelen

De doelen van het onderzoek waren:

  • Het voorspellen van het beloop van duizeligheid bij ouderen
  • Het onderzoek naar de effectiviteit van een prognose-georiënteerde behandeling

Voorspellen van het beloop

Voor het eerste deel van het onderzoek, het voorspellen van het beloop, werd een beslisregel ontwikkeld en gevalideerd. Voor de ontwikkeling en interne validering van de beslisregel werd gebruik gemaakt van de gegevens van het RODEO-onderzoek (Reduction Of Dizziness in older pEOple). Voor de externe validatie van de beslisregel werd gebruik gemaakt van gegevens uit het onderzoek ‘Dizziness In Elderly People’. De beslisregel, bestaande uit 4 gemakkelijk te achterhalen risicofactoren, bleek een ongunstig verloop van duizeligheid goed te kunnen voorspellen.

Effectiviteit van een prognose-georiënteerde behandeling

De prognose-georiënteerde meervoudige behandeling bestond uit:

  • Inventariseren van het gebruik van medicatie die het valrisico verhoogt
  • behandeling door de praktijkondersteuner GGZ bij angst- en stemmingsklachten en
  • fysiotherapie bij verminderde mobiliteit

Als een patiënt in aanmerking kwam voor meerdere behandelingen dan werden deze tegelijk gestart. Patiënten uit de controlegroep kregen gebruikelijke zorg. Deelnemers werden 1 jaar gevolgd.

We vonden geen effect van de interventie op de primaire uitkomstmaat, namelijk de ervaren beperking als gevolg van duizeligheid. De vaak kwetsbare oudere patiënten vonden het moeilijk om meer dan één deelbehandeling volledig volgens protocol te volgen. De onderzoeksgroep concludeert dat een meervoudige behandeling voor duizeligheid bij ouderen in theorie het beste is, maar dat dit in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is vanwege de beperkte belastbaarheid van deze groep.

Toepassing in de praktijk

De resultaten van dit project zijn verwerkt de herziene NHG-richtlijn Duizeligheid en de resultaten zijn ook opgenomen in de opleiding door middel van meerdere bijdragen in leerboeken Huisartsgeneeskunde.

Aanbeveling voor toekomstig onderzoek

Toekomstig onderzoek naar de behandeling van duizeligheid bij ouderen zou zich kunnen richten op een sequentiële behandeling van duizeligheid, waarbij stapsgewijs – rekening houdend met de belastbaarheid van de desbetreffende oudere patiënt – de verschillende deelbehandelingen na elkaar zullen worden toegepast.

Interview

Ouderen die veel last hebben van duizeligheid, kunnen daar in hun dagelijks leven ernstige beperkingen door ondervinden. Projectleider Otto Maarsingh van het VUMC vertelt in een interview over hoe effectief een prognosegerichte behandeling is als de diagnosegerichte benadering niets oplevert.

> Lees het interview

Meer informatie

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website