Projectomschrijving

Onbegrepen gedrag bij dementie

Onbegrepen gedrag komt regelmatig voor bij mensen met dementie en vermindert de kwaliteit van leven en het functioneren en is een belangrijke reden voor verpleeghuisopname. In contrast met de relevantie is er relatief weinig bekend over de oorzaken van onbegrepen gedrag. Er zijn aanwijzingen dat cardiovasculaire factoren, waaronder de doorbloeding van gebieden in de hersenen, geassocieerd zijn met onbegrepen gedrag.

Doelen

  1. Een overzicht geven over de huidige kennis (wetenschappelijk en onder zorgprofessionals) met betrekking tot het ontstaan van onbegrepen gedrag. In het bijzonder over de associatie tussen cardiovasculaire factoren en onbegrepen gedrag.
  2. Meer kennis genereren over de cardiovasculaire factoren in relatie tot onbegrepen gedrag waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit 2 studies binnen het verpleeghuis.
  3. Beoordelen of een meting middels een echotechniek (transcraniële doppler) haalbaar is bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website