Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is om reflectie concreet en waardevol te maken voor huisartsen in opleiding (aios). Medische vervolgopleidingen zoals de huisartsopleiding zijn voor een groot deel afhankelijk van het vermogen van aios om van hun ervaringen te leren. Veel aios vinden reflectie belangrijk, maar ervaren reflecteren soms ook als een vage en moeilijke activiteit. Reflectie wordt weleens versimpeld en tot een vingeroefening gemaakt die in de ogen van aios niet veel leeropbrengst oplevert. Reflectie is geen ‘one-size-fits-all’ activiteit.

In dit onderzoek gaan we niet uit van een theorie over reflectie, maar beschrijven eerst concreet de verscheidenheid aan reflectievormen en strategieën van aios in de praktijk. Daartoe analyseren we video- en audio opnames van groepsreflectie, leergesprekken met de opleider, persoonlijke reflectie en focusgroepen. We brengen in kaart over welke onderwerpen aios reflecteren en hoe zij reflectie construeren. Dat doen wij met het oog op welke huisartscompetenties ter sprake komen en welke strategieën ze daarbij inzetten.

De bevindingen uit ons onderzoek gebruiken we om reflectie-onderwijs in de huisartsopleiding nog beter aan te laten sluiten bij wat in de praktijk zinvolle manieren van reflectie blijken te zijn. Daarvoor ontwikkelen wij een ‘reflectiestaalkaart’ die aios, docenten en opleiders kunnen gebruiken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek hebben wij de volgende resultaten geboekt. Op het theoretische vlak deden wij een literatuuronderzoek naar reflectie in medisch onderwijs. Wij stelden vast dat wetenschappers reflectie op een technische en dynamische wijze onderzoeken. ‘Technisch’ betekent dat onderzoekers een heel scherpe definitie formuleren en vooral kijken of reflectie ‘effect heeft’ op het behalen van leerdoelen en ontwikkelen van een professionele identiteit; ‘dynamisch’ betekent dat onderzoekers beargumenteren dat reflectie een open, contextafhankelijk begrip is, en zij zetten daarom vraagtekens bij de meetbaarheid van reflectie. Daarnaast hebben wij in een boekhoofdstuk bekeken wat de relatie is tussen (het gebrek aan) tijd en reflectie, en onderzoeken we het onderscheid tussen reflecteren ‘met’ en ‘zonder’ doel.

Op het empirische vlak dienen wij eind 2021 een studie in over de onderwijsvorm Leren van Ervaringen. Wij analyseren waar aios over spreken en welke competenties aan bod komen als zij samenkomen tijdens hun wekelijkse reflectierondes. In de lente van 2022 dienen wij een focusgroepstudie in, waarbij wij aios en docenten vragen naar hun visie op reflectieonderwijs. Tot slot publiceerden wij in april 2021 een artikel over digitale reflectierondes, en bekeken wij hoe participanten de interactie online vormgeven vanwege covid.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND

Competency-based medical education, such as General Practitioners’ specialty training, depends almost entirely on residents’ ability to learn from experiences. Trainees often perceive reflection as vague and difficult to do, which can lead to frustration. There is a lack of impact of reflection programs in medical curricula. Given the limited evidence regarding how reflection takes place in practice, this is not surprising.

In the jungle of often-contradictory theories and recommendations in literature, some medical curricula oversimplify reflection. But a one-size-fits-all method, in which residents are expected to follow a check-list approach to reflection, is no solution. Not only is such an approach inconsistent with the context-bound and personal nature of reflection, it obviates the value of reflection as an antidote to habitual ways of thinking.

 

APPROACH

Rather than formulating ‘good reflection’ from theory and looking for it in behavior, our approach starts with what GP residents actually do when asked to reflect. Analyzing reflective talk on a micro-level allows us to systematically describe the reflection process as it develops in real-time, and relate it to both the assessment criteria of GP specialty training (educational themes and CanMEDs competencies) and the practical issues residents encounter when developing into competent reflective practitioners. The resulting taxonomy of reflection profiles will be an evidence base of how GP residents reflect during their training, on which meaningful reflection education can be built: a balance of theory, practical frames, and real-life examples.

We will describe how residents at two Dutch GP training institutes reflect in three different settings: individually, in dialogue with their residency supervisor, and in peer groups at the training institute. Using video- and audio-recordings of talk in these settings, we analyze what residents reflect on, the structure of the moment-by-moment reflection process, and the linguistic strategies they draw on.

Our ultimate goal is to make reflection tangible and valuable for residents, so that they are motivated to continue their journey as reflective practitioners into their professional life. With this project, we believe that we can contribute to the current paradigm shift in medical education: away from a positivistic, instrumental approach to reflection research and education, towards a focus on what works in practice.

 

RESEARCH QUESTION

How do residents reflect in practice?

 

METHODS

We will use two Discourse Analysis approaches: Directed Content Analysis (DCA) and Discursive Psychology (DP). DCA will allow us to use the frameworks presented to trainees as their educational material to determine where there is alignment and where there is contradiction between their experience and the guidance received. DP is ideal to describe reflection practice, because it avoids the question of what reflection is, and instead describes the way residents themselves construct reflection on their own terms.

We will code the data in three overlapping analytic layers, resulting in a rich taxonomy of reflection content, structure, and strategies.

 

WORKPLAN

We will use video-recordings of 40 group reflection sesions at all eight GP training institutes across the Netherlands that we have recorded for another project, and recruit 40 residents from two training institutes (VUmc and Rotterdam) to self-record their individual reflections (audio diaries), and supervisory conversations. Additionally, we will collect the curriculum materials that the Dutch GP institutes use to shape reflection. All data will be collected during the first year of the project, and professionally transcribed.

 

This 4-year project consists of four studies. See Table 1 for project overview and deliverables.

 

STUDY 1: What is the content of residents’ reflection?

We describe the topics and triggers that residents construct as objects of reflection, and the way these relate to the educational themes and competencies formulated by GP specialty training.

 

STUDY 2: How does residents’ reflection fluctuate between different levels of abstractness and concreteness?

Using DCA, we will describe the level of abstraction of the discussion at each moment, and adapted to the levels that residents themselves orient to.

 

STUDY 3: Which discursive strategies do residents use to reflect?

We describe the discursive strategies that residents use to reflect on the topics and triggers, including the context in which they apply these strategies, and the effect they have on the reflective process.

 

STUDY 4: How does reflection in practice by residents relate to reflection models and theory as described in the medical education and institutional curriculum materials (teaching guides, manuals)?

We will form an integrated interpretation of the findings using curriculum materials and theory. Fragments of (anonymized) video- and audio recordings will serve as curriculum materials for residents.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website