Projectomschrijving

Medische vervolgopleidingen zoals de huisartsopleiding zijn voor een groot deel afhankelijk van het vermogen van aios om van hun ervaringen te leren. Veel aios ervaren reflectie echter als een vage en moeilijke activiteit. Reflectie wordt daarom vaak erg versimpeld en tot een vingeroefening gemaakt.

Doel

Het doel van dit project is om reflectie concreet en waardevol te maken voor huisartsen in opleiding (aios).

Werkwijze

In dit onderzoek gaan we niet uit van een theorie over reflectie, maar beschrijven we eerst hoe reflectie van aios er concreet uitziet. Daarvoor analyseren we video- en audio opnames van groepsreflectie, leergesprekken met de opleider en persoonlijke reflectie. We brengen in kaart over welke onderwerpen aios reflecteren, met het oog op welke competenties en welke strategieën ze daarbij inzetten.

Reflectie-onderwijs

De bevindingen gebruiken we om reflectie-onderwijs in de huisartsopleiding aan te laten sluiten bij wat in de praktijk zinvolle manieren van reflectie blijken te zijn.

Interview

Promovendus Sven Schaepkens (Erasmus MC) brengt in kaart hoe reflectie binnen de huisartsopleiding eruit ziet. ‘Wij willen een soort staalkaart te kunnen laten zien van de verschillende vormen van reflectie die er zijn en op welke manieren haios deze gebruiken.’

> Lees het interview

Artikelen

How to grow a professional identity: a philosophical gardening demonstration

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website