Projectomschrijving

Jicht wordt bij 90% van de patiënten behandeld door de huisarts. In deze behandeling is nog veel onduidelijkheid over de klinische relevantie van langdurige urinezuurverlagende medicatie. Ook is het niet duidelijk of dieet, overgewicht en medicatiegebruik zijn geassocieerd met de frequentie van jicht aanvallen. Daarnaast blijkt jicht een factor die sterk geassocieerd is met cardio-vasculaire aandoeningen en nier insufficiëntie, maar is jicht ook een risicofactor voor het ontwikkelen van deze aandoeningen?

Doel en werkwijze

Dit onderzoek zal deze onduidelijkheden ophelderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een grote databank met gegevens uit de huisartspraktijk (IPCI) waarin alle patiënten met jicht tussen 2001 en 2015 nader worden geanalyseerd. Daarnaast zal een groep van meer dan 1000 patiënten met jicht minstens 2 jaar worden gevolgd middels vragenlijstonderzoek.

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website