Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het tweede (onderzoeks)jaar van de FIT HIP studie werden alle deelnemers geïncludeerd en werd de FIT-HIP interventie (binnen de geriatrische revalidatiezorg) gegeven. Voor deze studie werden 6 verpleeghuizen gerandomiseerd voor het geven van de FIT HIP interventie en 5 verpleeghuizen werden gerandomiseerd als controle groep. In totaal werden 39 deelnemers in beide groepen opgenomen. Van elke interventielocatie werden twee fysiotherapeuten getraind voor het uitvoeren van de FIT HIP interventie. Tevens werd een training gegeven aan psychologen van de betreffende behandelteams omdat zij als 'buddy' optraden voor de fysiotherapeuten. Deelnemers werden 3 en 6 maanden na ontslag uit de revalidatie gevolgd. In december 2016 werd de laatste deelnemer geïncludeerd en in oktober 2017 werd de laatste follow-up uitgevoerd. Er hebben interviews plaatsgevonden met de zorgverleners die de interventie hebben uitgevoerd en met een aantal deelnemers die de interventie hebben ontvangen, om in kaart te brengen in welke mate de interventie goed uitvoerbaar is.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal zijn 78 deelnemers geïncludeerd voor de FIT-HIP trial, 39 deelnemers in beide groepen. Gedurende de revalidatie periode zijn twee deelnemers overleden, in beide groepen zijn er in totaal vijf deelnemers uitgevallen in deze periode. Voor de follow up van 3 en 6 maanden na ontslag uit de revalidatie zijn gegevens beschikbaar van 50 deelnemers. De gegevens van de revalidatie fase zijn verwerkt en de eerste resultaten hiervan zijn bekend. De follow up gegevens worden op dit moment nog gereed gemaakt voor analyses en hierna zullen de resultaten gepubliceerd worden. Er heeft ook kwalitatief onderzoek plaatsgevonden, om de uitvoerbaarheid van de interventie voor zowel zorgverleners alsook deelnemers te evalueren. Dit is gedaan door middel van interviews met interventie fysiotherapeuten, psychologen en een aantal artsen. Ook zijn er een aantal deelnemers geïnterviewd (van de interventie groep). Deze gegevens zullen tot een proces evaluatie worden verwerkt. Op basis van de interviews is er al een voorlopig theoretisch kader opgesteld waarin factoren op patiënt-; therapeut- en organisatie niveau schematisch zijn weergegeven die bevorderend of belemmerend kunnen werken bij het uitvoeren en implementeren van de interventie. Deze voorlopige bevindingen zijn op het Verenso najaarscongres in 2017 besproken. De promovendus heeft in deze periode tevens een AIOS ouderengeneeskunde begeleid die op basis van de FIT-HIP gegevens onderzoek heeft gedaan naar coping na een heupbreuk. Deze gegevens zullen naar verwachting in het verloop van 2018 worden gepubliceerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In the Netherlands, each year 17000 patients are admitted to the hospital because of a hip fracture, of which 3500 are being discharged for geriatric rehabilitation in skilled nursing facilities. Most of these patients are female and (very) old. In the first year after their fracture, approximately 30% of these patients will die, 25% will have significant functional decline in activities of daily living such as bathing and dressing, and approximately 38% to 50% need assistance to walk or are unable to walk at 12 months post–hip fracture.

An important strategy with potential to improve recovery in older adults following a hip fracture is geriatric rehabilitation. However, despite an intensive geriatric rehabilitation program, a lot of patients do not recover to their earlier functional status and remain impaired in their activities, societal participation, and quality of life. One of the factors explaining disappointing results in GR, is fear of falling. Fear of falling is defined as ‘a lasting concern about falling that leads to an individual avoiding activities that he/she remains capable of performing’. In earlier studies, we showed that more than half of hip fracture patients in geriatric rehabilitation suffer from fear of falling and that it is associated with higher anxiety, lower self-efficacy and less mobility. We showed that fear of falling is already present on admission to geriatric rehabilitation, but also hampers activities after discharge. Exercise training and performing tasks and activities are an essential part of rehabilitation after a hip fracture. When a person has fear of falling, adherence to these exercise tasks and therefore recovery, is seriously threatened. Developing successful interventions to reduce fear of falling and to motivate individuals after a hip fracture to adhere to regular exercise programs has the potential to improve recovery and overall quality of life to a great extend, as members of our research group have shown in several studies in the general population.

At present, no programs are available aimed at reducing fear of falling among hip fracture patients admitted to geriatric rehabilitation units. In Maastricht, the Netherlands, in the past decade, the Dutch version of the multi-component intervention “A Matter of Balance” has been developed based on the program of Tennsted and colleagues. The program proved to be (cost-) effective in reducing fear of falling associated avoidance of activity, among community living elderly persons in the Netherlands. Both a group version and an individual version of the intervention is available. Based on this successful intervention an adjusted version of this program for hip fracture patients will be developed and evaluated in the present study. This FIT-HIP intervention is a cognitive behavioral multi component intervention directed at reducing fear of falling and avoidance of activity and increasing self-efficacy and daily functioning among hip fracture patients admitted to a geriatric rehabilitation unit. The program is evaluated in a cluster randomized controlled trial. The evaluation consists of an effect evaluation, process evaluation and concise economical evaluation. Primary outcomes measures of the effect evaluation are the Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment and the Falls Efficacy Scale international. In the process evaluation the feasibility of the program and the opinion of patients and care professionals on the intervention, is assessed. In the economical evaluation the costs of the intervention and costs of health care utilization are assessed.

 

The primary research target for this study is to determine the effects, feasibility and costs of an intervention in hip fracture patients admitted to a geriatric rehabilitation unit.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website