Projectomschrijving

Psychologische factoren, zoals angst en depressie, spelen een belangrijke rol in de revalidatie en het herstel na een heupfractuur. Vooral het hebben van valangst, meer nog dan het hebben van pijn, speelt een belangrijke rol in het herstel na een heupfractuur. Er zijn binnen de geriatrische revalidatie echter nog geen interventiemogelijkheden gericht op het reduceren van valangst.

Doel

In dit FIT-HIP interventieonderzoek wordt een cognitieve gedragstherapie voor patiënten met een heupfractuur geïmplementeerd in de geriatrische revalidatie. Met als doel om de effecten, haalbaarheid en kosten van de interventie vast te stellen.

Werkwijze

Het FIT-HIP interventieonderzoek bouwt voort op een eerder ontwikkelde multi-component interventie studie: A matter of balance. De Nederlandse versie hiervan is ontwikkeld op basis van het programma van Tennsted en collega’s. Dat programma bleek (kosten)effectief in het verminderen van valangst, gerelateerd aan het vermijden van een activiteit.
 

Interview

Valangst verminderen en de kwaliteit van de ouderenrevalidatie na een gebroken heup verbeteren. Dat is het doel van Fit Hip. Specialist ouderengeneeskunde in opleiding Maaike Scheffers-Barnhoorn vertelt in een interview hoe zij de aanpak in dit project onderzoekt.

> lees het interview

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website