Projectomschrijving

Waarde van Uitwisselen van Ervaringen vergroten

Reflectieonderwijs heeft een prominente plaats in de huisartsopleiding. Tijdens het Uitwisselen van Ervaringen (UvE) reflecteren huisartsen in opleiding (aios) onder begeleiding van 2 docenten op hun ervaringen. Wij onderzoeken hoe docenten de waarde van het UvE kunnen vergroten.

Inventarisatie en analyse zorgen voor onderwijs en advies

Allereerst inventariseren we de onderwijsdoelen van het UvE. Daarna analyseren we hoe het in de praktijk plaatsvindt. Tenslotte ontwikkelen we onderwijs voor docenten, en geven advies over hoe instituten het UvE het best kunnen organiseren.

Bijdrage leveren aan vermogen tot kritische reflectie

Video-opnames van dit onderwijs vormen de basis voor het onderzoek. We interviewen aios aan de hand van deze opnames over hoe ze het UvE ervaren. We analyseren de opnames met Conversatie Analyse, om erachter te komen welke strategieën van docenten effectief zijn in het stimuleren van reflectie. Op basis van de uitkomsten ontwerpen we onderwijs voor docenten. Op deze manier beogen we een bijdrage te leveren aan het vermogen tot kritische reflectie van huisartsen.

Download

Interview

In een interview vertelt onderwijskundige Marije van Braak meer over het onderzoek. Welke doelen en strategieën hebben docenten bij de begeleiding van het Uitwisselen van Ervaringen? En waaraan moet een groepsbijeenkomst volgens huisartsen in opleiding voldoen?

> Lees het interview

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website