Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende het eerste jaar van dit project hebben we de eerste deelstudie uitgevoerd: een systematisch literatuuronderzoek naar het begrip ‘Vaccine Hesitancy’. Op het moment van rapportage zijn we de bijbehorende wetenschappelijke publicatie aan het afronden. De bevindingen vormen de basis voor deelstudie 2 en 3, waarin we twijfel over vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma in kaart gaan brengen (deelstudie 2) en vervolgens een interventie gaan ontwikkelen om de acceptatie van het Rijksvaccinatieprogramma stimuleren (deelstudie 3).

Gedurende het eerste jaar hebben we ook voorbereidingen getroffen voor deelstudie 2. Op basis van de bevindingen van het systematisch literatuuronderzoek hebben we een vaccine hesitancy meetinstrument geselecteerd. Bovendien hebben we een vragenlijst ontworpen om, naast vaccine hesitancy, verschillende socio-demografische kenmerken van ouders in kaart te brengen. In de vragenlijst nemen we bijvoorbeeld normen en waarden mee die mogelijk relevant zijn in de context van vaccineren. Op deze wijze willen we zicht krijgen op de omvang van het vaccine hesitancy probleem en bij wie het zich met name presenteert.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Systematische literatuurstudie (deelstudie 1)

Aanleiding voor de systematische literatuuranalyse was de constatering dat de bestaande literatuur over het onderwerp Vaccine Hesitancy (VH) enorm divers is door variërende definities en meetinstrumenten. Dit maakt het een lastig begrip om verder onderzoek naar te doen. Met het systematisch literatuuronderzoek beoogden we de relevante literatuur, specifiek over dit onderwerp, in kaart te brengen.

Wat betreft de periode 1 januari 2010 tot en met 1 december 2020 werden 3 databases (PubMed, Embase and PsychINFO) systematisch doorzocht. Dit leverde uiteindelijk 182 publicaties op die de basis voor onze analyses vormden. Uit deze publicaties hebben we geselecteerd welke definities er gehanteerd worden voor het begrip Vaccine Hesitancy. Ook legden we systematisch vast welke wijzen er worden gehanteerd in het indelen van VH subgroepen en wat voor metingen van VH in individuen er worden toegepast. In een kwalitatieve analyse hebben we drie terugkerende thema’s geïdentificeerd, waarmee het begrip VH wordt beschreven: vaccinatiegedrag, sentimenten en expressies, en besluitvorming. Binnen de subgroep-indelingen en metingen zagen we veel variatie waarbij deze 3 thema’s ook weer terug keerden. In de afsluiting doen we een suggestie voor een verfijnde definitie van VH, wat als richtlijn kan dienen voor praktijkgericht onderzoek. Deze definitie vormt de basis voor onze vervolgstudies, deelstudie 2 en 3.

 

Vragenlijststudie (deelstudie 2)

In de voorbereidingsfase voor de vragenlijststudie hebben we het onderzoeksprotocol opgesteld en een voorlopige vragenlijst ontwikkeld, beide documenten zijn voorgelegd aan de METC. Daarnaast hebben we verkend hoe de vragenlijsten uit gaan zetten en hiervoor contact gelegd met diverse GGDen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Since several years, an increasing reluctance to accept vaccinations in general is noted.. This has led to renewed risks of morbidity and mortality by infectious diseases. In the Netherlands the national vaccination coverage also shows a decreasing trend line. According to the WHO SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy, vaccine hesitancy refers to ‘delay in acceptance or refusal of vaccination despite availability of vaccination services’. Up to now, in response to the growing vaccine hesitancy, attempts to increase vaccination uptake have mainly focused on making the information provided about vaccination easier accessible and attuning it more to the information needs of the public. However, these adjustments have been insufficient to change the tide.

Our previous research results provide a potential explanation for this. We demonstrated that decisional uncertainty is an important, so far not recognized, determinant and provides important cues for interventions. Further we observed that deliberation on experiences and values are important influential themes for parents in addition to factual information. An intervention aiming to reduce decisional uncertainty and to support parents in their decision making should therefore include, besides factual information, the possibility to share experiences and reflect on values. The interventions which we will develop in this study incorporate these elements, but still need an thorough scientific evaluation.

Although we know there is an increase in vaccine hesitancy in the Netherlands, we have no baseline information on how hesitant the Dutch parent population is, how hesitancy is distributed among this population and which socio-demographic characteristics are related to hesitancy.

This project will therefore perform the following two sub studies among parents who are offered a first National Immunisation Programme (NIP) vaccination for their child, aiming:

1. To determine how parents visiting the Child Health Clinic (CHC) in the Netherlands are distributed among the vaccine hesitancy spectrum, and to explore the relation between the socio-demographic characteristics of the parents and their position in the vaccine hesitancy spectrum.

2. To determine, in a proof-of-concept study, the estimated impact of interventions that include reflection on facts, values and experiences on informed decision making, decisional uncertainty, trust and vaccination uptake in parents who have to decide on acceptance of NIP vaccination for their child.

In a first study we will perform a cross-sectional study in parents. Through a subset of Dutch CHCs parents will be asked to fill out a questionnaire on: intention to fully or partially vaccinate their child, level of hesitancy which they experience and socio-demographic characteristics.

After the first study we will determine, in a proof-of-concept study, the estimated impact of interventions that include reflection on facts, values and experiences on informed decision making, decisional uncertainty, trust and uptake in parents who have to decide on acceptance of NIP vaccination for their child, by the following steps: develop the interventions; perform a proof-of-concept effect study; and perform a process evaluation.

The interventions entail; A. an online deliberative tool, B. a structured individual consultation of a youth health professional (YHP), and C. a structured group consultation of a YHP with parents. All interventions will include reflection on experiences, facts and values.

Intervention A and B will be tested in parents who are offered a first NIP vaccination for their child, and who indicate to be either hesitant in deciding about this issue or indicate to have the intention to refuse (part of) NIP vaccinations and compared to regular care. Through an inclusion protocol, which mimics real-life CHC practice, thereby taking in account (non)attendance to extra (study) consultations and (not) having used the online tool, we will be able to estimate the effects on informed decision making, decisional uncertainty, trust and uptake of: intervention A, intervention B, and of regular extra consultation as compared to regular care; of the additional effect of intervention A; and of intervention B as compared to the regular extra vaccination consultation.

If during the preparation of study 2 developments at CHCs have progressed as such that as part of regular care group centered consultations on child health are offered to parents, we will evaluate intervention C. We aim to include 30 group consultations performing regular structure and 30 performing intervention C structure and compare group medians of informed decision making, decisional uncertainty, trust and uptake.

A process evaluation study will be performed to assess actual uptake of each intervention. For both parents as well as YHP we will measure their opinion on feasibility, acceptance and satisfaction.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website