Projectomschrijving

Twijfel over vaccinatie

De twijfel van ouders over de acceptatie van vaccinatie van hun kind(eren) staat in de top-10 van bedreigingen voor de gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op dit moment hebben we in Nederland onvoldoende zicht op de groep ouders die twijfelt over het accepteren van vaccinatie van hun kinderen. Dit onderzoek brengt deze situatie in kaart.

Ontwikkelen interventies

Ons eerdere onderzoek toonde aan dat reflectie op waarden en ervaringen voor ouders belangrijk is voor het besluiten tot wel of niet vaccineren van hun kind(eren). Omdat effectieve interventies om deze twijfel te verminderen schaars zijn, zijn vernieuwende interventies nodig. In dit onderzoek ontwikkelen we 2 interventies waarin reflectie op waarden en ervaringen wordt gestimuleerd. Eén aanpak omvat een online reflectie-instrument. De andere gaat over een specifieke wijze van gespreksvoering tijdens het informatiegesprek over vaccinatie van hun kind(eren). Het effect van deze interventies op de mate van twijfel en het vertrouwen van en de acceptatie van de vaccinatie(s) door ouders wordt gemeten en geëvalueerd.

Onderzoek voor Artsen voor Maatschappij en Gezondheid

Om Artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) beter te ondersteunen in de behandeling van hun patiënten, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de klinische praktijk beantwoorden. Het gaat om diagnostiek, beloop en beleid van ziekten en klachten.

> Bekijk de andere M&G-onderzoeken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website