Projectomschrijving

Dementie beperkt de levensverwachting en deze invloed is bij jonge mensen met dementie veel groter dan bij ouderen. We weten echter amper hoe het is gesteld met de sterfte bij in instellingen opgenomen jonge mensen met dementie. Recent onderzoek liet zien dat de gemiddelde ziekteduur bij deze jonge mensen ruim 7 jaar was. Hoe echter de zorg voor deze jonge mensen met dementie in de laatste levensfase eruit ziet, is niet bekend.

Doel

In dit onderzoek wordt middels vragenlijst onderzoek en interviews bij specialisten ouderengeneeskunde (SO) , familieleden en bij jonge mensen met dementie zelf middels vragenlijsten een beeld verkregen van de Palliatieve zorg. Daarnaast worden focusgroep interviews gehouden met SO’s en thuiswonende jonge mensen met dementie en hun familieleden. Op basis van alle gegevens worden aanbevelingen geformuleerd voor de Palliatieve zorg, welke in een internationale consensusstudie zullen worden aangescherpt middel zogenaamde Delphi-rondes.

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website