Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Artrose van de heup en knie is een aandoening die op latere leeftijd veel voorkomt. Dit leidt tot functionele achteruitgang en vermindering van kwaliteit van leven. Risicofactoren voor artrose, zoals obesitas en verminderde fysieke activiteit en fitheid, komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Echter, diagnostiek van artrose is moeilijk bij mensen met een verstandelijke beperking en gegevens over prevalentie ontbreken. Dit maakt het lastig om de juiste zorg te bieden. Daarom is het doel van dit project om de diagnostiek van heup- en knieartrose te verbeteren bij mensen met een verstandelijke beperking, en de prevalentie te onderzoeken.

Binnen de 10-jaar follow-up van de GOUD studie worden radiologische en klinische metingen omtrent artrose gedaan bij ouderen met een verstandelijke beperking. De haalbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van deze metingen wordt onderzocht. Vervolgens brengen we de prevalentie van heup- en knieartrose in kaart, en onderzoeken we welke persoonskenmerken en gezondheidsaandoeningen samenhangen met artrose bij ouderen met een verstandelijke beperking

 

Met dit onderzoek geven we richting aan hoe artrose het beste te diagnosticeren is bij ouderen met een verstandelijke beperking. Samen met meer inzicht in de prevalentie van artrose, en de mogelijke risicofactoren, kan onderdiagnostiek worden tegengegaan en behandeling worden verbeterd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

-De set van testen voor het diagnosticeren van artrose is vastgesteld samen met experts, en in 2021 gepresenteerd op twee internationale congressen (OARSI en IASSIDD).

-Alle benodigde procedures voor het kunnen uitvoeren van röntgenfoto’s bij de zorgorganisaties zijn in nauwe samenwerking met de afdeling Radiologie van het Erasmus MC vastgesteld, waarmee juiste en veilige uitvoering geborgd is. Alle benodigde vergunningen voor het maken van de röntgenfoto’s zijn goedgekeurd. Er is goede afstemming met de verhuurder van de röntgenapparatuur, en de samenwerking is vastgelegd in een huurdersovereenkomst. De locaties voor het maken van de röntgenfoto’s zijn in nauwe samenwerking afgestemd met de zorgorganisaties. Sinds januari 2022 worden er röntgenfoto’s gemaakt door een gekwalificeerd laborant.

-De metingen zijn gaande. Er is continue afstemming en nauwe samenwerking met de zorgorganisaties omtrent de planning en uitvoering van de metingen. Op deze manier houden we gezamenlijk de belasting voor zowel de deelnemers als de betrokken professionals goed in beeld, evenals de situatie omtrent de COVID-19 pandemie, en kunnen we indien nodig snel met elkaar schakelen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background

Osteoarthritis (OA) is a common and complex age–related chronic joint disease that leads to functional decline, loss in quality of life and a substantial health burden to affected individuals, health-care systems, and wider socioeconomic costs. Hip and knee OA are the most disabling types of OA, and knee OA is the most frequent site of symptomatic OA. Pain is the most dominant symptom of OA, but this condition is also characterized by joint tenderness, crepitus, stiffness, limitation of movement and variable degrees of local inflammation. Risk factors for OA are highly prevalent in people with intellectual disabilities (ID) (such as obesity, and poor physical fitness levels), and we therefore suspect a high prevalence of this condition in people with ID. However, little is known about the prevalence in people with ID, and difficulties in diagnosing OA in adults with ID hinders professionals in providing the best suitable care, and limits people with ID from receiving the care they need. For this reason there is a strong need for knowledge about how to properly diagnose OA in adults with ID, and about the prevalence of this condition, it’s associated factors.

 

Aim

To distil knowledge about how to properly diagnose OA of hip and knee in adults with ID, the prevalence of hip and knee OA in this population, and possible associated factors and or relationships with other relevant health outcomes and/or comorbidities.

 

Method

Cross-sectional study in adults with varying levels of ID, and living arrangements. The participants of this study all participated ten years ago in the baseline measurements of the ‘Healthy Ageing and Intellectual Disability’ (HA-ID/GOUD) study and still receive support from one of three participating ID care organizations affiliated with the HA-ID consortium. This study is part of the 10-year follow-up of the HA-ID study.

The feasibility, test-retest reliability, and concurrent validity of measurements based on diagnostic criteria for OA of the American College of Rheumatology (ACR criteria) are studied in adults with ID. Based on these findings, the prevalence of radiographic and clinical OA in adults with ID is examined and the prevalence is compared with the prevalence of OA found in the general population. Finally, associations between OA and potential risk factors, relevant health outcomes and comorbidities are investigated in adults with ID. To thoroughly investigate the diagnostic criteria and potential associated variables, various measurements are used: physical examination, radiography, questionnaires, observations, physical measurements, blood samples, etc.

 

Implementation

The results of this study will be disseminated in various ways in cooperation with different partners, both through (international) publications and presentations and in the form of an easy-to-understand information brochure, and short contributions for websites and magazines. The results will also be incorporated in the curricula of the specialist education of ID physicians and general practitioners. Results will be implemented in the three participating ID care organizations through local project teams in

close collaboration with the research team with a focus on sustainable implementation of scientific products that are relevant to clinical practice. In addition, the results and recommendations of this study will be implemented in the treatment consensus about the applicability of the national OA guideline for physical therapists in people with ID, developed by the Dutch Association of Physical Therapists for people with ID (NVFVG). Gaps of knowledge will be identified and will be the basis for future research.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website