Projectomschrijving

Artrose van de heup en knie is een aandoening die op latere leeftijd veel voorkomt. Dit leidt tot functionele achteruitgang en vermindering van kwaliteit van leven. Risicofactoren voor artrose, zoals obesitas en verminderde fysieke activiteit, komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Echter, diagnostiek van artrose is moeilijk bij mensen met een VB en gegevens over prevalentie ontbreken.

Doel

Het doel van dit project is om de diagnostiek van artrose van de heup en de knie te verbeteren bij mensen met een VB, en de prevalentie te onderzoeken. Hierdoor kan onderdiagnostiek worden tegengegaan en behandeling worden verbeterd.

Werkwijze

Ouderen met een VB zullen worden onderzocht. De metingen zijn onderdeel van een 10-jaar follow-upmeting van de GOUD-studie. De haalbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van de metingen worden onderzocht. De prevalentie van radiologische en klinische artrose wordt onderzocht en vergeleken met die van ouderen in de algemene populatie.

Onderzoek voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Om artsen voor verstandelijk gehandicapten beter te ondersteunen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die complexe zorgvragen uit de klinische praktijk beantwoorden. Het gaat om vragen rondom diagnostiek, beloop en/of behandeling van gezondheidsaandoeningen en -risico’s.

> Bekijk de andere AVG-onderzoeken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website