Projectomschrijving

De ontwikkeling van een Minimale Interventie Strategie (MIS) voor het terugdringen van kort– en langdurig opioïde gebruik in de eerstelijnsgezondheidszorg

Opioïden worden veel voorgeschreven en gebruikt als pijnstiller bij patiënten met chronische klachten van het bewegingsapparaat.  Er is echter twijfel over de effectiviteit en veiligheid van opioïden voor dit indicatiegebied. Met name in Amerika maar inmiddels ook in Nederland zijn er problemen vanwege overdosering, verslaving, bijwerkingen en oversterfte.

Doel

In deze studie wordt een interventie ontwikkeld en getest voor huisartsen gericht op het stoppen of verminderen van kort- en langdurig opioïde gebruik door patiënten met chronische klachten van het bewegingsapparaat.

Werkwijze

De ontwikkeling vindt plaats met behulp van gegevens over het huidige opioïde gebruik, literatuuronderzoek naar effectieve interventies, en de kennis en ervaring van patiënten, huisartsen en andere relevante medisch specialisten. Hierbij maken we gebruik van focusgroepen.
Eén interventie richt zich op kortdurend en de andere interventie richt zich op langdurig opioïde gebruik. Beide interventies worden vervolgens op haalbaarheid en initieel effect getest in 2 prospectieve studies, beide in 10 huisartspraktijken met elk 50 deelnemende patiënten.

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website