Projectomschrijving

Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) komen vaak voor. Gelukkig gaan de klachten meestal vanzelf over. Sommige patiënten ontwikkelen echter langdurige klachten, dit kan leiden tot hoge ziektelast en ernstige beperkingen in het functioneren.

Verder onderzoek naar het beloop van ALK

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende theorieën over in stand houdende mechanismen (zoals vicieuze cirkels in gedachten en gedrag). Het bewezen effect van deze behandelingen is echter beperkt. Een gebrek aan kennis over het beloop van ALK speelt hierbij een rol. Wie loopt risico op chronische klachten, en welke van de mechanismen spelen een rol bij het in stand houden van klachten?

Doel en verwachte opbrengst

De PROSPECTS studie is een van de grootste ALK cohortstudies, gestart in 2013. Tot nu toe zijn de ongeveer 300 deelnemers 3 jaar gevolgd. Met de toegekende subsidie kan de totale follow-up verlengd worden tot 5 jaar. Dit levert unieke informatie op over het beloop van ALK op de lange termijn en de mechanismen die hierbij een rol spelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website