Projectomschrijving

Docent clinici als verbinders

Opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde willen dat hun docenten ook in de klinische praktijk werken. Deze dubbelrol van een docent-clinicus kent vele uitdagingen en dit draagt er aan bij dat vinden en vasthouden van een goede docent-clinicus lastig is.

Dubbelrol ondersteunen

Om de dubbele rol van docent-clinici te ondersteunen, is meer begrip nodig over hun verbinding van klinische praktijk en onderwijs. Hoe zorgen docent-clinici dat klinische kennis zijn weg vindt in het onderwijs en hoe brengen zij opleidingskennis naar de praktijk? Ondersteuning voor docent-clinici kan door formeel onderwijs of via informele ondersteuning op de beide werkplekken. Verwacht mag worden dat dit leidt tot beter onderwijs voor artsen in opleiding.

Doel en werkwijze

In dit project gaan we docent-clinici van de opleidingsinstituten in Nijmegen en Utrecht interviewen en observeren. Op basis van wat we leren uit de interviews en de observaties organiseren we focusgroepen om praktische aanbevelingen te formuleren.

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website