Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn klachten die niet kunnen worden verklaard vanuit een ziekte. Huisartsen vinden consulten met patiënten met SOLK vaak lastig en patiënten zijn vaak niet tevreden met de zorg die ze van hun huisarts krijgen.

 

Onderzoeksvraag

Wat zijn volgens patiënten belangrijke en relevante communicatie elementen in een SOLK consult en waar ervaren patiënten met SOLK problemen in de communicatie in het consult?

 

Methode

Bij 20 huisartsen filmden we gedurende 1 tot 2 dagen alle consulten. Patiënten gaven vooraf toestemming voor deelname. Na ieder consult gaf de huisarts op een registratieformulier aan of er sprake was van SOLK. SOLK patiënten werden benaderd om samen met de onderzoeker naar het opgenomen consult te kijken en middels open vragen van de onderzoeker commentaar te geven op het consult. Deze reflectie van patiënten namen we op op audiotape.

 

Analyse

Met behulp van de constante vergelijkende methode codeerden 2 onderzoekers onafhankelijk van elkaar de transcripten van de reflecties op audiotapes. We analyseerden eerst relevante en belangrijke communicatie elementen volgens patiënten met SOLK. Na het coderen van deze interviews stelden we een lijst van relevante codes op. Vervolgens selecteerden we de tekst uit de interviews waarin patiënten aangaven problemen te ervaren in de communicatie. Deze tekst werd daarna kwalitatief geanalyseerd met behulp van de constante vergelijkende methode.

 

Resultaten

In totaal benaderden we 506 patiënten om het consult te filmen, hiervan gingen er 393 akkoord. Bij 43 patiënten was er volgens de huisarts sprake van SOLK, waarvan er 39 bereid waren om te reflecteren op het opgenomen consult. Alle patiënten vertelden dat zij wilden dat hun klachten serieus werden genomen. Dit serieus nemen kon volgens patiënten bereikt worden door: (1) aandacht te geven aan de patiënt als persoon, (2) aandacht te geven aan een gelijkwaardig gesprek en (3) aandacht te geven aan de symptomen. We vonden 6 thema’s waarin patiënten aangaven problemen te ervaren tijdens het consult: de huisarts (1) heeft een andere agenda dan de patiënt, (2) roept een onplezierig gevoel op bij de patiënt, (3) biedt geen specifiek management plan, (4) is niet goed voorbereid, (5) heeft vooroordelen over de patiënt en (6) erkent onvoldoende dat hij/zij de oorzaak van de klachten niet weet.

 

Discussie

Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek waarin we een communicatie interventie voor patiënten met SOLK in de eerstelijn willen ontwikkelen. Het identificeren welke communicatie elementen patiënten met SOLK belangrijk vinden en het onderzoeken waar patiënten met SOLK problemen ervaren in het consult is een logische eerste stap. Bovenstaande bevindingen kunnen worden gebruikt in de ontwikkeling van de communicatie interventie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal bezochten 577 patiënten hun huisarts gedurende de onderzoeksdagen in 2015. 68 van hen werden geëxcludeerd omdat ze jonger waren dan 18 jaar of dat ze de Nederlandse taal onvoldoende spraken. Uiteindelijk gingen 393 patiënten akkoord voor deelname aan de studie en hiervan werden bij 43 patiënten de klachten als SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) geduid, 36 patiënten hadden klachten die gedeeltelijk door een herkenbaar ziektebeeld kon worden geduid en de overige 314 patiënten hadden symptomen die konden worden toegeschreven aan een herkenbaar ziektebeeld. Er waren 39 SOLK patiënten in staat om te reflecteren op hun consult, 2 patiënten waren niet beschikbaar en bij 2 patiënten was het consult niet goed opgenomen op video.

 

We exploreerden de verwachtingen en identificeerden relevante communicatie elementen in SOLK consulten volgens patiënten met SOLK. Alle patiënten vertelden dat zij wilden dat hun klachten serieus werden genomen. Dit serieus nemen kon volgens patiënten bereikt worden door: (1) aandacht te geven aan de patiënt als persoon, (2) aandacht te geven aan een gelijkwaardig gesprek en (3) aandacht te geven aan de symptomen. Patiënten met SOLK willen een persoonlijke benadering waarin de huisarts aandacht geeft aan persoonlijke omstandigheden, de symptomen en aan een goed gesprek.

 

We exploreerden vervolgens de problemen die patiënten met SOLK ervaarden in de communicatie tijdens het consult. We vonden 6 thema’s waarin patiënten aangaven problemen te ervaren tijdens het consult: de huisarts (1) heeft een andere agenda dan de patiënt, (2) roept een onplezierig gevoel op bij de patiënt, (3) biedt geen specifiek management plan, (4) is niet goed voorbereid, (5) heeft vooroordelen over de patiënt en (6) erkent onvoldoende dat hij/zij de oorzaak van de klachten niet weet. Patiënten met SOLK vinden dat huisartsen de SOLK consulten kunnen verbeteren door meer aandacht te geven aan het contact met de patiënt, door zich meer te focussen op de agenda van de patiënt, het vermijden van vooroordelen en een onplezierig gevoel bij de patiënt. Tevens zouden ze het consult volgens patiënten met SOLK beter moeten voorbereiden en zich meer moeten focussen op het maken van een plan. Tenslotte moeten ze erkennen dat ze soms de oorzaak van de klachten niet weten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background:

Medically unexplained symptoms (MUS) are common in all kinds of medical specialties and represent a wide variety of unspecified symptoms without detectable underlying disease, thereby inducing a large volume of healthcare consumption. Patients with MUS suffer from their symptoms, are functionally impaired, and are at risk for potentially harmful additional testing and treatment procedures. Furthermore, MUS patients are dissatisfied with the care they receive as they do not receive the care they need, they do not feel recognized and they lack empathy and support from their general practitioner (GP). Although the burden of MUS for patients, healthcare and society is high, effective and acceptable evidence based treatment strategies in primary care are still lacking. Lack of involvement of patients with MUS in designing treatment strategies might have contributed to the absence of acceptable effective interventions. In the current medico-technical era, clinical researchers mainly focus on specific therapeutic interventions for distinct diseases, neglecting the benefits of the consultation process itself. We hypothesize that the clinical assessment (history taking, physical examination, request of additional testing, explanation of what is wrong, and advice) of symptoms and non-specific therapeutic elements (such as expectations, positive communication, empathy and support) during the consultation process are a promising guide towards an effective, acceptable and feasible treatment strategy for patients with MUS in primary care.

 

Aim:

My aim is to develop a Clinical Assessment as Therapy in managing Medically Unexplained Symptoms (CATMUS) intervention, a theory- and evidence-based effective communication intervention for General Practitioners (GPs), which is also acceptable for patients with MUS and feasible in daily general practice. This new treatment model, to be applied within the primary care setting, will focus on the therapeutic benefits of the consultation process itself.

 

Method:

In order to develop this new and innovative communication intervention for GPs, we will use the Intervention Mapping (IM) approach, a systematic approach to intervention development containing the following steps. STEP 1 (needs assessment) is an innovative video consultation study in which patients and GPs observe and comment on their own video-recorded MUS consultation. One week after recording the videotaped consultation in daily practice, patients and GPs are invited to comment on the consultation(s) independently. These comments will be analysed qualitatively in order to get insight into issues leading to a successful MUS consultation. STEP 2 (change objectives) is a focus group study with focus groups with experts in the field of MUS and communication, GPs and patients. In these focus groups we will define the most important communication determinants during encounters with patients with MUS and explore how these communication determinants can be changed or adapted in order to improve communication skills in the MUS consultation. STEP 3 (test version) is the development of the test version of the new communication intervention using the concrete suggestions and tools provided by the focus group discussions and the body of knowledge of all existing interventions currently known in primary care. The test intervention will be tested for feasibility and acceptability by 5 trained GPs each treating 4 standardized (simulated) MUS patients (SPs) with this intervention in the communication laboratory. STEP 4 (CATMUS pilot RCT): is a pilot RCT (including 50 MUS patients and 10 GPs) in order to evaluate recruitment and trial retention, acceptability (in GPs and MUS patients) and potential treatment effects of the CATMUS intervention for a full trial. Patients with MUS will be selected by the GP. The 5 GPs in the intervention arm will be trained to treat 5 patients each with the CATMUS intervention; the other 5 GPs will treat the patients as normal. The included patients will be followed for half a year and will be asked to complete questionnaires at baseline, 3 and 6 months. Patient identification and recruitment, trial retention and acceptability of the intervention will be established.

 

Innovation:

This is the first time that an intervention for MUS patients will be developed (1) with intensive participation of MUS patients, (2) with the clinical assessment as the focus of improvement, and (3) with conscious use of non-specific elements as therapeutic agents. Especially the explicit use of non-specific therapeutic elements is promising in medicine and will be an answer to a better personalized healthcare for MUS patients and the raise of health care expenditures nowadays.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website