Projectomschrijving

Patiënten met Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn vaak niet tevreden met de zorg die ze van hun huisarts krijgen. Het ontbreekt aan een effectieve behandeling die acceptabel is voor patiënten en makkelijk in te passen is in het spreekuur van de huisarts.

Doel

Het doel van dit project was de ontwikkeling van een effectieve behandeling bij SOLK, waarbij de arts-patiënt-communicatie en de arts-patiënt-relatie centraal staat. Deze elementen hebben namelijk grote invloed op gezondheidsuitkomsten. We hebben een evidence-based communicatietraining ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd voor huisartsen in opleiding.

Werkwijze

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de communicatietraining bestond uit 4 stappen:

  1. Verkennen van belangrijke en relevante communicatie-elementen in SOLK consulten volgens patiënten met SOLK en huisartsen.
  2. Verkennen van de meest belangrijke communicatie-elementen in SOLK consulten volgens SOLK experts.
  3. Ontwikkelen van een evidence-based communicatietraining voor huisartsen met behulp van de intervention mapping methode. De training bestond uit het volgen van een e-learning en 2 onderwijsdagen. Tijdens de onderwijsdagen oefenden AIOS met elkaar en met acteurs.
  4. Implementatie en evaluatie van de communicatietraining. We hebben de training geïmplementeerd in de huisartsopleiding van het Radboudumc en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Interview

Onderzoeker en huisarts Juul Houwen vertelt waar het misgaat in de communicatie tussen huisartsen en patiënten. Benieuwd wat de 5 belangrijkste tips zijn? En waarom het hem weinig moeite kostte om deelnemers voor zijn onderzoek te vinden?

> Lees het interview

Aanbevelingen

  1. Focus als huisarts op arts-patiënt communicatie. De meest belangrijke communicatie-elementen zijn daarin: het volledig exploreren van de klacht, communiceren met empathie, creëren van een gedeelde probleemdefinitie, geven van uitleg en het nemen van regie.
  2. Evalueer als huisarts de werkhypothese SOLK continu opnieuw.
  3. Reflecteer als huisarts op de eigen houding ten opzichte van patiënten met SOLK.
  4. De ontwikkelde SOLK training moet worden geïmplementeerd in de Nederlandse huisartsenopleiding.

Proefschrift Juul Houwen

Meer informatie

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website