Projectomschrijving

Bij de zorgverlening in latere levensfasen is het belangrijk om vooruit te kijken. Daarom is 'anticiperende zorg' een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Zo kan zorg worden afgestemd op wensen en behoeften en kunnen belastende medische behandelingen in de laatste levensjaren worden vermeden. Dit vooruitkijken doe je samen: kern van anticiperende zorg is dat arts en patiënt gezamenlijk afspraken maken over gewenste behandeling in de toekomst. Daar is in de huidige Nederlandse gezondheidszorg nog maar weinig aandacht voor.

Doel en werkwijze

Dit onderzoek wil daar verandering in brengen. Wij ontwikkelen een model voor anticiperende zorg voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en testen het in de praktijk. Daartoe onderzoeken wij eerst wat artsen nodig hebben om anticiperende zorg in praktijk te kunnen toepassen en brengen wij de wensen van ouderen in kaart. Wij vragen hen wat passende momenten zijn om anticiperende zorg te bespreken en voor wie dit type zorg geschikt is.

Interview

Samen met de patiënt vooruitkijken naar de gewenste zorg in de laatste levensfase is een belangrijk aspect van goede palliatieve zorg. In een interview vertelt Nienke Fleuren hoe ze met haar promotieonderzoek naar advance care planning (ACP) de zorgpraktijk transparanter en minder diffuus maken.

> lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website