Projectomschrijving

Onnodig antibioticagebruik verpleeghuisbewoners

In verpleeghuizen wordt de diagnose 'urineweginfectie' (UWI) vaak gesteld op basis van klachten die niet direct gerelateerd zijn aan de urinewegen, zoals verwardheid of gedragsproblemen. Vaak is een UWI echter niet de oorzaak van dergelijke klachten. Eerder onderzoek toonde aan dat 1 op de 3 antibiotica voorschriften voor UWI onterecht is. Het gevolg is dat verpleeghuisbewoners onnodig worden blootgesteld aan (de bijwerkingen van) antibiotica. Daarnaast draagt antibioticagebruik bij aan de ontwikkeling van antibioticaresistentie. Het is daarom van groot belang om onnodig antibioticagebruik te voorkomen.

Leidt beslisboom tot minder onnodig antibioticagebruik?

Voorafgaand aan het huidige project is door een internationaal expert panel een beslisboom ontwikkeld die artsen kunnen gebruiken om te bepalen of zij wel of geen antibiotica voorschrijven voor een mogelijke UWI bij verpleeghuisbewoners. In de huidige studie wordt onderzocht of de introductie van deze beslisboom leidt tot minder onnodig antibioticagebruik voor UWI in het verpleeghuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website