Projectomschrijving

Onnodig antibioticagebruik verpleeghuisbewoners

In verpleeghuizen wordt de diagnose 'urineweginfectie' (UWI) vaak gesteld op basis van klachten die niet direct gerelateerd zijn aan de urinewegen, zoals verwardheid of gedragsproblemen. Vaak is een UWI echter niet de oorzaak van dergelijke klachten. Eerder onderzoek toonde aan dat 1 op de 3 antibiotica voorschriften voor UWI onterecht is. Het gevolg is dat verpleeghuisbewoners onnodig worden blootgesteld aan (de bijwerkingen van) antibiotica. Daarnaast draagt antibioticagebruik bij aan de ontwikkeling van antibioticaresistentie. Het is daarom van groot belang om onnodig antibioticagebruik te voorkomen.

Leidt beslisboom tot minder onnodig antibioticagebruik?

Voorafgaand aan het huidige project is door een internationaal expert panel een beslisboom ontwikkeld die artsen kunnen gebruiken om te bepalen of zij wel of geen antibiotica voorschrijven voor een mogelijke UWI bij verpleeghuisbewoners. In de huidige studie wordt onderzocht of de introductie van deze beslisboom leidt tot minder onnodig antibioticagebruik voor UWI in het verpleeghuis.

Interview

Het management van een instelling is soms afhoudend als het gaat om het betrekken van verzorgden bij zo’n onderzoek, want 'het personeel is al zo druk’, vertelt aios Jeanine Rutten. Toch merkte ze dat mensen op de vloer juist graag vroegen om extra scholing.

> Lees meer over de resultaten en praktische tools

Download

Artikelen

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website