Projectomschrijving

Ouderenzorg is maatschappijbreed een punt van aandacht, ook voor de huisarts. De complexiteit van de zorg voor kwetsbare ouderen vraagt dat huisartsen proactief werken en samen met de oudere en diens omgeving zinvolle oplossingen zoeken. Hoe leer je dat? Hoe ontwikkel je expertise in complexe patiëntenzorg, waarin de combinatie van problemen, hulpbronnen en wensen steeds anders is en maatwerk vereist?

Doel

De huisartsopleidingen in Nederland en Vlaanderen hebben op grond van didactische ervaring allerlei onderwijs ontwikkeld. We bestuderen hun ervaringen met als vragen:

  • Hoe bekwamen huisartsen in opleiding zich in complexe patiëntenzorg?
  • Via welke mechanismes leren ze van de verschillende onderwijsvarianten?

De manier waarop we onderwijsresultaten meten is ook onderwerp van studie: hoe meet je bekwaamheid in complexe zorg? We analyseren hiervoor consulten van ouderen met huisartsen in opleiding en vragen de laatsten het eigen denken en handelen toe te lichten.

Interview

Gedegen onderwijs gaat vooraf aan goede zorg. Ook als het gaat om kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. In een interview vertelt Wemke Veldhuijzen meer over het onderwijskundig onderzoek dat licht werpt op de verschillende manieren waarop huisartsen hiervoor de noodzakelijke vaardigheden opdoen.

> lees het interview

Artikelen

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. De ontwikkelde kennis is relevant voor en toepasbaar in de opleidingen.

> Bekijk de andere onderzoeken van onderwijs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website