Projectomschrijving

Nieuwe en toekomstbestendige ketenzorg

Diabetes mellitus (DM), COPD en hart- en vaatziekten (HVZ) behoren tot de meest voorkomende chronische aandoeningen. De huidige zorg, ketenzorg genaamd, houdt geen rekening met multimorbiditeit, d.w.z. het hebben van meerdere chronische ziekten. Ketenzorg biedt weinig ruimte voor maatwerk, vergt veel registratie en lijkt niet effectief. De druk op de zorg neemt toe door een toename van chronische patiënten. De behoefte aan een nieuw en toekomstbestendig ketenzorgmodel is groot.

Doel en werkwijze

Dit project beoogt de kwaliteit van leven en de tevredenheid over zorg van patiënten met DM, COPD en/of HVZ te verbeteren en de zorgkosten beheersbaar te maken. In 6 jaar ontwikkelt, optimaliseert en evalueert het Radboudumc samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars een nieuw, duurzaam en persoonsgericht ketenzorgmodel. De patiënt met al zijn of haar gezondheidsproblemen en het bevorderen van zelfregie staan daarin centraal. Het ideaal is om het nieuwe ketenzorgmodel landelijk te implementeren.

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website