Projectomschrijving

Leefstijl beïnvloedt in belangrijke mate gezondheid. Implementatie van programma’s gericht op verbetering van leefstijl blijkt vaak moeizaam te gaan. Daarom hebben we onderzocht welke factoren een rol spelen bij het implementeren van leefstijlprogramma’s in de gezondheidszorg.

Onderzoek
We bekeken daarvoor veertien verschillende leefstijlprogramma’s die bij huisartsenpraktijken, ziekenhuizen of thuiszorgorganisaties uitgevoerd worden en vroegen zorgverleners naar hun ervaringen.

Resultaten
Daaruit bleek dat leefstijlprogramma’s vaak geen deel uitmaken van de standaard zorg die aan patiënten wordt verleend. Voor leefstijlprogramma’s is meestal slechts tijdelijke financiering beschikbaar en men is voor de uitvoering veelal afhankelijk van één of twee enthousiaste zorgverleners. Dit maakt de implementatie en organisatie van leefstijlinterventies kwetsbaar. Op basis van raadpleging van professionals wordt een aantal aanbevelingen gedaan om leefstijlbevordering in de gezondheidszorg  te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website