Projectomschrijving

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) is in 2002 in werking getreden. De tweede wetsevaluatie is erop gericht inzicht te geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de wet, tien jaar na de inwerkingtreding. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Erasmus MC te Rotterdam, het AMC en het VUmc te Amsterdam, het UMC Utrecht en het UMC Groningen.

Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken: een juridisch onderzoek, een praktijkonderzoek en een evaluatie van het functioneren van de regionale toetsingscommissies (RTe’s).

Conclusies en aanbevelingen
Geconcludeerd kan worden dat de Wtl bijdraagt aan het vergroten van de zorgvuldigheid en transparantie van levensbeëindigend handelen, en aan de rechtszekerheid van artsen. Op een aantal onderdelen is verdere verbetering mogelijk. Zo zou de gemiddelde afhandelingsduur van gemelde gevallen moeten worden verkort en zou de transparantie van de oordeelsvorming door de RTe’s kunnen worden verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website