Projectomschrijving

De Wet op de medische keuringen (Wmk) is bedoeld om bescherming te bieden aan de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van de gekeurde. En om ongerechtvaardigde belemmeringen in de toetreding tot de arbeidsmarkt of bij het afsluiten van verzekeringen tegen te gaan. Uit de tweede evaluatie van deze wet blijkt dat de wet inmiddels redelijk effectief is. Een bevinding is dat sinds de invoering van het nieuwe Model Gezondheidsverklaring het aantal keuringen is afgenomen. Er zijn meer aspirant-verzekerden probleemloos geaccepteerd.
Er zijn ook knelpunten. Nog veel keuringen worden in strijd met de wet uitgevoerd. De Wmk heeft ongerechtvaardigde belemmeringen bij toetreding tot de arbeidsmarkt dan ook niet voorkomen. De wetgever is geadviseerd om onderzoek te doen naar selectie- en privacy-problemen rond arbeid, en naar arbeidsgerelateerde en particuliere verzekeringen. Dit gecombineerd met onderzoek naar de kwaliteit van de medische keuringen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website