Projectomschrijving

De Wet BIG bepaalt dat alleen zij die in een register staan ingeschreven een bepaalde titel mogen voeren (bv. een arts). Wanneer iemand een titel voert zonder dat hij in dit register staat ingeschreven is dat strafbaar. Het doel van de wet is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de bescherming van het publiek tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De wet beoogt een goed evenwicht tussen bescherming van het publiek enerzijds en keuzevrijheid van het publiek anderzijds te realiseren. In deze evaluatie wordt gekeken of het doel van de wet wordt bereikt door de instrumenten die de Wet BIG biedt en of de wet in zijn huidige vorm nog voldoet gezien de ontwikkelingen in de afgelopen decennia.

Het onderzoek bestaat uit een juridisch en een empirisch deel. De volgende deelaspecten worden nader bestudeerd:

  • Registratie en titelbescherming
  • Opleidingseisen en deskundigheidsgebied
  • Voorbehouden handelingen
  • Tuchtrecht
  • Maatregelen wegens ongeschiktheid
  • Strafrecht
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website