Projectomschrijving

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen heeft als doel de proefpersoon te beschermen tegen de risico’s en bezwaren van medisch-wetenschappelijk onderzoek, zonder de vooruitgang van de medische wetenschap onnodig te belemmeren. De wet trad op 1 december 1999 in werking en moet elke vijf jaar worden geëvalueerd. De eerste wetsevaluatie heeft in 2004 plaatsgevonden. Dit is de tweede evaluatie. Op een aantal specifieke onderdelen wordt nagegaan hoe de uitvoering van de wet verloopt, of zich bij de toepassing knelpunten voordoen en of er aanleiding is de wet te wijzigen.
In het bijzonder wordt bestudeerd:

  • de kennis, ervaringen en opvattingen van proefpersonen, onderzoekers, medisch-ethische toetsingscommissies en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek;
  • de doeltreffendheid en effecten van de wijziging van de wet in verband met de Europese Richtlijn Goede Klinische Praktijken bij geneesmiddelenonderzoek
  • de doeltreffendheid en effecten van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website